Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Friday 2. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.G Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Benešová Eva - -
Bischofová Jana - - - -
Brdičková Lucie - NK NK - .... - -
Brychtová Marie - .... VO - - - - - - - - - - -
Buršík Michal - - .. .... - - - - -
Gebrtová Zuzana - - - - - - - - -
Hornychová Natálie - -
Hošková Hana - .. - ....
Hurníková Jana - -
Chrobáková Eva - .. - - .. - - - -
Chrzová Barbora - -
Jarotek Tomáš .. -
Jiránková Renata - - - -
Lacman Vojtěch .. .. -
Lankašová Lenka - - - BB SD - - - -
Makarovová Ouhrabková Dana - .. - -
Machová Petra - - -
Melezínková Jana - - -
Náhlovská Alena .... -
Netušilová Kateřina .... -
Polívková Zuzana - .. .. - .. PN - - - - - - - -
Pultarová Jitka - VO .... - - - -
Rezková Helena - - - - - - - - -
Rundová Renata - - .. .. - - - - - - - - - -
Strnadová Eva - -
Svidenská Jaroslava - - - - - .... -
Špáta Petr - - DS
Štindl Přemysl - ..
Taliánová Magda .. NK NK DH DH
Trejtnarová Michaela - - - - - - - - -
Trlicová Adéla .. ..
Ullrichová Lenka - -
Vasilevská Jana - -
Veselková Štěpánka - - -
Zemanová Šárka DH DH
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U312 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
U316 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
U320 Absc Absc Absc
U315 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
U006 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bendíková Barbora
1 přesun << SOM 1.A U318 z 4. hod
1 přesun >> OPV 1.A na 2. hod
2 přesun << OPV 1.A U318 z 1. hod
3 supl. (LN) KLP 2.B U307 přespočetná hod.
4 přesun >> SOM 1.A na 1. hod
Dlabáčková Miroslava
2 navíc PRP 1.H U219 přespočetná hod.
Dlouhá Vladimíra
3 změna VOP 2.A (c) U319
3 spojeno (ZE) VOP 2.A (a) U319
4 změna VOP 2.A (c) U319
4 spojeno (ZE) VOP 2.A (a) U319
Dostál Hynek
4 supl. (SP) CHE 1.H (Pm) U120 přespočetná hod.
Janouch Jan
1 přesun << JAN 2.L (Pm) U109 z 4. hod
4 přesun >> JAN 2.L (Pm) na 1. hod
Jarotek Tomáš
1 přesun << JLA 1.G U110 z 6. hod
1 přesun >> JLA 1.E na 31.5. 6. hod
6 přesun >> JLA 1.G na 1. hod
Lacman Vojtěch
5 změna OBN 2.A U110
6 odpadá DEJ 2.G
Makarovová Ouhrabková Dana
4 změna MAT 1.B U110
Machová Petra
3 odpadá LVE 2.G (Dm)
5 odpadá JCE 2.G
Munzar Pavel
2 změna LVE 2.A U127
Náhlovská Alena
5 změna JAN 1.B (Pm) U114
Netušilová Kateřina
1 spojeno (TL) VOP 2.B (b) U319
1 změna VOP 2.B (a) U319
2 spojeno (TL) VOP 2.B (b) U319
2 změna VOP 2.B (a) U319
Petráňová Martina
2 změna JCE 2.E U220
5 supl. (PO) DEJ 2.E U219 přespočetná hod.
Polívková Zuzana
0. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Říhová Naďa
4 přesun << MAT 1.A U318 z 6. hod
5 přesun >> FYZ 1.G na 1.6. 4. hod
6 přesun >> MAT 1.A na 4. hod
Strnadová Eva
4 supl. (LN) KLP 2.B U307 za odpadlou
Šín Martin
5 přesun << IKT 2.B (Pm) U227 z 31.5. 7. hod
Špáta Petr
6 přesun >> CHE 1.B (Pm) na 30.5. 5. hod
Takáčová Lenka
1 přesun >> FYZ 2.L na 1.6. 3. hod
3 změna MAT 1.G U127
6 přesun >> FYZ 1.E na 1.6. 4. hod
Toboříková Petra
3 změna MAT 2.E U220
Vodičková Miroslava
2 supl. (BR) JAN 1.G (Pm) U110 přespočetná hod.
2 spojeno (PU) JAN 1.G (Dm) U110
Zlatovský David
1 přesun << FYZ 2.E U220 z 6. hod
6 přesun >> FYZ 2.E na 1. hod
Šolc Petr
1 přesun >> ZZP 2.U na 26.5. 7. hod
2 přesun >> ZZP 2.U na 26.5. 6. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 SOM U318 přesun << BB z 4. hod
1 OPV přesun >> na 2.6. 2. hod
2 OPV U318 přesun << BB z 1. hod
2 DEJ odpadá (LA)
4 MAT U318 přesun << RI z 6. hod
4 SOM přesun >> na 2.6. 1. hod
6 MAT přesun >> na 2.6. 4. hod
1.B
2 TEV Pm odpadá (BU)
4 MAT U110 změna OU
5 JAN Pm U114 změna NA
6 CHE Pm přesun >> na 30.5. 5. hod
2.A
0 KLP odpadá DSP
1 MAT odpadá DSP
2 LVE U127 změna MZ
3 VOP b U319 spojí DH (TL)
3 VOP c U319 změna DH
3 VOP a U319 spojí DH (ZE)
4 VOP b U319 spojí DH (TL)
4 VOP c U319 změna DH
4 VOP a U319 spojí DH (ZE)
5 OBN U110 změna LA
2.B
1 VOP c U319 spojí NK (BL)
1 VOP b U319 spojí NK (TL)
1 VOP a U319 změna NK
2 VOP c U319 spojí NK (BL)
2 VOP b U319 spojí NK (TL)
2 VOP a U319 změna NK
3 KLP U307 supluje BB (LN)
4 KLP U307 supluje SD (LN)
5 IKT Pm U227 přesun << SI z 31.5. 7. hod
5 LVE Pm odpadá DSP
1.H
2 PRP U219 navíc DL
2 DEJ odpadá (PO)
4 CHE Pm U120 supluje DS (SP)
2.L
1 JAN Pm U109 přesun << JA z 4. hod
1 FYZ přesun >> na 1.6. 3. hod
4 JAN Pm přesun >> na 2.6. 1. hod
1.E
1 JLA přesun >> na 31.5. 6. hod
2 JLA odpadá (JR)
6 FYZ přesun >> na 1.6. 4. hod
1.G
1 JLA U110 přesun << JR z 6. hod
1 JNE Pm odpadá (PO)
1 JNE Dm odpadá (CR)
2 JAN Pm U110 supluje VO (BR)
2 JAN Dm U110 spojí VO (PU)
3 MAT U127 změna TA
4 JCE odpadá (TC)
5 FYZ přesun >> na 1.6. 4. hod
6 JLA přesun >> na 2.6. 1. hod
2.E
1 FYZ U220 přesun << ZL z 6. hod
1 SOM odpadá DSP
2 JCE U220 změna PN
3 MAT U220 změna TO
5 DEJ U219 supluje PN (PO)
6 FYZ přesun >> na 2.6. 1. hod
2.G
0. - 13. les. Obecná absence třídy
2.U
1 ZZP přesun >> na 26.5. 7. hod
2 ZZP přesun >> na 26.5. 6. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou