Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v

Změny v rozvrhu Thursday 14. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.H Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Benešová Eva ....
Beránková Eva - - - - - - - - .. .. - - - -
Brendlová Ivana - - - - - - .... - - - - - - -
Čechová Lenka - - - - - .. .. .. .. .. - - - -
Doubravová Petra .. ..
Heřmanová Jana - - - - - - - -
Hornychová Natálie - PL .... .. - - BR - - -
Chejnovská Michaela - - - - - .. .. .. .. .. - - - -
Jiránková Renata PO PO -
Kadeřávková Blanka - - - - - - - - -
Makarovová Ouhrabkov Dana - - - - DS .... - - -
Plašilová Petra - - .. - - .. - .... .. -
Svidenská Jaroslava - -
Takáčová Lenka - - - SD LA - - - .. .... - - - -
Zlatovský David .. CR - TR PN RU BJ .. - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Barborková Jana
6 supl. (ZL Absc) JCE 1.G (Dm) U205 přespočetná hod.
Brendlová Ivana
0. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Brychtová Marie
6 supl. (HN Absc) JAN 3.A (Pm) U219 přespočetná hod.
Čechová Lenka
0. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Dostál Hynek
4 supl. (OU Absc) FYZ 1.B U312 přespočetná hod., SP - video
Doubravová Petra
2 odpadá SPR 4.H
Gebrtová Zuzana
3 odpadá TEV 4.H (Pm)
Chejnovská Michaela
0. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Chrobáková Eva
1 supl. (ZL Absc) FYZ 2.E (Pm) U222 přespočetná hod., SP
Jarotek Tomáš
2 přesun << JLA 1.D U316 z 6. hod
6 přesun >> JLA 1.D na 2. hod
Kubásková Petra
5 odpadá ZSP 4.H (b)
6 odpadá ZSP 4.H (b)
7 odpadá ZSP 4.H (b)
8 odpadá ZSP 4.H (b)
9 odpadá ZSP 4.H (b)
Lacman Vojtěch
4 supl. (TA Absc) OBN 3.L U112 přespočetná hod.
Petráňová Martina
4 supl. (ZL Absc) FYZ 3.G (Dm) U222 přespočetná hod., SP
Poláková Hana
1 supl. (HN Absc) JAN 1.A (Pm) U405 přespočetná hod.
Polívková Zuzana
6 supl. (JI Absc) DEJ 1.A U318 přespočetná hod.
7 supl. (JI Absc) DEJ 1.A U318 přespočetná hod.
Rundová Renata
5 supl. (ZL Absc) FYZ 3.G (Pm) U222 přespočetná hod., SP
Strnadová Eva
3 supl. (TA Absc) PSK 2.G U221 přespočetná hod.
Trejtnarová Gabriela
2 navíc OMO 3.K U315 přespočetná hod.
Trejtnarová Michaela
1 přesun << ZSM 1.Z U221 z 15.11. 3. hod
Trundová Alena
3 supl. (ZL Absc) MAT 1.G U319 přespočetná hod., SP
Vojtová Markéta
0 navíc VYO 3.K U109 přespočetná hod.
1 navíc VYO 3.K U109 přespočetná hod.
Odborná Praxe16
0 odpadá OPR 3.K zrušeno
1 odpadá OPR 3.K zrušeno
2 odpadá OPR 3.K zrušeno
3 odpadá OPR 3.K zrušeno
4 odpadá OPR 3.K zrušeno
5 odpadá OPR 3.K zrušeno
6 odpadá OPR 3.K zrušeno
7 odpadá OPR 3.K zrušeno
Odborná Praxe 4
0 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
1 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
2 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
3 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
4 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
5 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
6 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
7 navíc OPR 1.K FNa přespočetná hod.
Bednářová Jana
10 odpadá STO 4.H
Králová Miroslava
7 navíc OCH 3.K IH přespočetná hod.
8 navíc OCH 3.K IH přespočetná hod.
Šimůnek Libor
3 navíc ONE 3.K FNb přespočetná hod.
4 navíc ONE 3.K FNb přespočetná hod.
Skutilová Vladana
9 navíc OPE 3.K IH přespočetná hod.
10 navíc OPE 3.K IH přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 JAN Pm U405 supluje PL (HN)
6 DEJ U318 supluje PO (JI)
7 DEJ U318 supluje PO (JI)
1.B
4 FYZ U312 supluje DS SP - video
3.A
6 JAN Pm U219 supluje BR (HN)
4.B
7 EKO odpadá bylo odučeno 11.11.
8 EKO odpadá bylo odučeno 11.11.
4.H
0. - 13. les.Obecná absence třídy
3.L
4 OBN U112 supluje LA (TA)
1.G
3 MAT U319 supluje TR SP
6 JCE Dm U205 supluje BJ (ZL)
2.E
0 FYZ Dm odpadá DSP
1 FYZ Pm U222 supluje CR SP
2.G
3 PSK U221 supluje SD (TA)
8 FYZ Dm odpadá DSP
3.G
4 FYZ Dm U222 supluje PN SP
5 FYZ Pm U222 supluje RU SP
8 EKO odpadá bude nahrazeno 19.11.
9 EKO odpadá bude nahrazeno 22.11.
1.P
8 AFY Dm odpadá bude nahrazeno 28.11.
1.K
0 OPR FNa navíc OPR4
1 OPR FNa navíc OPR4
2 OPR FNa navíc OPR4
3 OPR FNa navíc OPR4
4 OPR FNa navíc OPR4
5 OPR FNa navíc OPR4
6 OPR FNa navíc OPR4
7 OPR FNa navíc OPR4
3.K
0 VYO U109 navíc VJ
0 OPR odpadá (OP16)
1 VYO U109 navíc VJ
1 OPR odpadá (OP16)
2 OMO U315 navíc TJ
2 OPR odpadá (OP16)
3 ONE FNb navíc ESM
3 OPR odpadá (OP16)
4 ONE FNb navíc ESM
4 OPR odpadá (OP16)
5 OPR odpadá (OP16)
6 OPR odpadá (OP16)
7 OCH IH navíc EKL
7 OPR odpadá (OP16)
8 OCH IH navíc EKL
9 OPE IH navíc ESU
10 OPE IH navíc ESU
1.D
2 JLA U316 přesun << JR z 6. hod
2 OVP odpadá ŘS
5 KLP odpadá ŘS
6 JLA přesun >> na 14.11. 2. hod
7 BFY odpadá přesun na 4. hod.
1.Z
1 ZSM U221 přesun << TM z 15.11. 3. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou