Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 18. 6.

Mgr. Polívková - ZK 1.F, 2.F, uč. 129
Mgr. Jiránková - ZK AFY 1.K, 1.-3. hod., uč. 320

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.B EX EX
2.C div div div div div div div div div div div div div div
1.E EX EX
2.G EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX
3.G EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beránková Eva - .. - .. - .. .. .. - .. - - - -
Benešová Eva - - - - - .. .. - -
Bischofová Jana - -
Brychtová Marie - - - -
Buršík Michal - .. .. .. .. .. - - - - -
Činčurová Lenka - .. .. - - - - - - - - - - -
Dlabáčková Miroslava - - - - - - - - - -
Dohnalová Martina - - - - .. - - - - - -
Dostál Hynek - - TO .... - .. - .. .. - -
Dostálová Zuzana - .. .. - .. - - - - .... - - - -
Gebrtová Zuzana - - - - - .. - - .... - -
Heřmanová Jana - - - - - - - - - -
Horáková Tereza - - - - - - - - .. - - - - -
Hošková Hana - - - -
Chrz Jiří -
Chrzová Barbora - - TA .. -
Kadeřávková Blanka - - - - - - - - - - -
Koldinská Tereza .. .. .. ....
Kubásková Petra - - - - - - - - - -
Leláková Lada - - - - - - - - - - -
Náhlovská Alena .. - - -
Netušilová Kateřina - - - - - - - - - - -
Plašilová Petra - - - - - - - - - -
Převlocká Lucie - - - - - - - .... - - - - - -
Pultarová Jana - - NA .. -
Pultarová Jitka - - .. VA - - - - - - - - - -
Rundová Renata - .. - .. - - .. - - - - - - -
Šlechtová Irena - - - - -
Trejtnarová Gabriela - - - - - - - - - - -
Trlicová Adéla - - - - - - - - .. - -
Vácha Jakub - .. .. .. .. - - - - .... - - - -
Vasilevská Jana .. - - -
Veselková Štěpánka - - - - - - - - - - -
Vodičková Miroslava - - - MZ NA - - - - - -
Vojtová Markéta - - - - - - - - - - -
Zlatovský David - - - - - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U318 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
U319 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
U320 ZK ZK ZK
U104 ZK ZK ZK ZK
U405 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
U129 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
412 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
413 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
414 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
Změny v rozvrzích učitelů
Beránková Eva
7. les., 6. les., 8. les., 2. les., 1. les., 10. les., 3. les., 9. les., 12. les., 4. les., 0. les., 13. les., 5. les., 11. les.Obecný pedagogický dohled
Bischofová Jana
2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Brdičková Lucie
2 přesun << OSE 2.A (b) U309 z 7. hod
3 přesun << OSE 2.A (b) U309 z 8. hod
7 přesun >> OSE 2.A (b) na 2. hod
8 přesun >> OSE 2.A (b) na 3. hod
Dlouhá Vladimíra
1 odpadá OSE 2.C (c)
2 přesun << OSE 2.A (a) U313 z 7. hod
2 odpadá OSE 2.C (c)
3 přesun << OSE 2.A (a) U313 z 8. hod
7 přesun >> OSE 2.A (a) na 2. hod
8 přesun >> OSE 2.A (a) na 3. hod
Hošková Hana
4 odpadá KJA 3.G (Pm)
Hurníková Jana
5 odpadá LVE 2.C (Pm)
6 odpadá LVE 2.C (Dm)
Chrobáková Eva
3 odpadá JNE 2.G (Dm)
5 přesun << JNE 2.E (D) U104 z 6. hod
5 odpadá JRU 3.G (P)
6 přesun >> JNE 2.E (D) na 5. hod
Chrz Jiří
6 přesun << BZT 3.E (b) U205 z 7. hod
7 přesun >> BZT 3.E (b) na 6. hod
8 odpadá BZT 3.G (b)
Janouch Jan
8 odpadá JAN 2.C (Dm)
Jarotek Tomáš
3 přesun << OLT 1.A U110 z 8. hod
8 přesun >> OLT 1.A na 3. hod
Koldinská Tereza
1 změna PRP 1.A U312
8 odpadá ZKO 2.G
2. les., 4. les., 3. les., 5. les.Obecný pedagogický dohled
Klapště Roučková Vítězslava
2 změna CHE 1.B (Pm) U121
Machová Petra
2 změna LVE 1.A U312
4 odpadá JCE 3.G (Dm)
Munzar Pavel
3 supl. (VO) JCE 2.H (Pm) U114 přespočetná hod.
5 přesun << JCE 1.L (Dm) U220 z 8. hod
8 přesun >> JCE 1.L (Dm) na 5. hod
Náhlovská Alena
2 supl. (PJ) JAN 1.G (Dm) U114 přespočetná hod.
3 změna JAN 1.B (Dm) U230
4 supl. (VO) JAN 1.G (Pm) U230 za odpadlou
Petráňová Martina
4 přesun << JNE 1.E (Dm) U315 z 6. hod
6 přesun >> JNE 1.E (Dm) na 4. hod
Poláková Hana
6 odpadá JAN 3.G (Dm)
Polívková Zuzana
5 přesun << JRU 2.E (P) U230 z 6. hod
5 odpadá JNE 3.G (D)
6 přesun >> JRU 2.E (P) na 5. hod
Pultarová Jana
5 přesun << KJA 3.E (Dm) U315 z 8. hod
5 odpadá JAN 1.B (Pm)
8 přesun >> KJA 3.E (Dm) na 5. hod
Rezková Helena
3 přesun << OCH 2.B U312 z 8. hod
8 přesun >> OCH 2.B na 3. hod
Rundová Renata
7. les., 6. les., 3. les., 12. les., 11. les., 9. les., 13. les., 0. - 1. les., 8. les., 10. les., 4. - 5. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Rolejčková Kristýna
4 změna MAT 1.A U312
5 přesun << IKT 1.L (Pm) U227 z 19.6. 9. hod
6 přesun << MAT 1.G U220 z 7. hod
7 přesun >> MAT 1.G na 6. hod
Strnadová Eva
4 přesun << SPK 3.E (4) U112 z 19.6. 8. hod
6 odpadá PSK 2.G
7 odpadá PSK 2.G
Šafaříková Dagmar
4 přesun << KLP 2.B U220 z 17.6. 8. hod
Šesták Robert
5 změna JCE 1.E (Pm) U109
Šín Martin
4 odpadá IKT 1.B (Pm)
5 odpadá IKT 1.B (Dm)
Štindl Přemysl
6 přesun >> CHE 1.E (Pm) na 21.6. 0. hod
9 odpadá SCH 3.G (2)
Takáčová Lenka
1 přesun << FYZ 2.A (Dm) U222 z 6. hod
3 supl. (CB) FYZ 1.L U127 přespočetná hod.
6 přesun >> FYZ 2.A (Dm) na 1. hod
Taliánová Magda
1 odpadá OSE 2.C (b)
2 navíc ZKO 3.E U127 za odpadlou
2 odpadá OSE 2.C (b)
3 odpadá ZKO 3.G
Tilkeridu Markéta
1 odpadá OSE 2.C (a)
2 odpadá OSE 2.C (a)
Toboříková Petra
1 přesun << MAT 1.E U220 z 17.6. 8. hod
2 supl. (DS) CHE 2.H (Dm) U120 za odpadlou
Ullrichová Lenka
2 přesun << OSE 2.A (c) U314 z 7. hod
3 přesun << OSE 2.A (c) U403 z 8. hod
7 přesun >> OSE 2.A (c) na 2. hod
8 přesun >> OSE 2.A (c) na 3. hod
Vasilevská Jana
3 supl. (PU) JAN 3.E (Pm) U315 přespočetná hod.
4 přesun << JAN 1.L (Dm) U109 z 6. hod
6 přesun >> JAN 1.L (Dm) na 4. hod
Todtová Monika
3 odpadá ZMH 2.C
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 PRP U312 změna KT
2 LVE U312 změna MP
3 OLT U110 přesun << JR z 8. hod
3 BIE odpadá DSP
4 MAT U312 změna RK
8 OLT přesun >> na 18.6. 3. hod
1.B
2 CHE Pm U121 změna KC
3 JAN Dm U230 změna NA
7 JAN Dm odpadá DSP
4. - 5. les. exkurze
2.A
1 FYZ Dm U222 přesun << TA z 6. hod
1 TEV Pm odpadá (BU)
1 TEV Dm odpadá (CI)
2 OSE a U313 přesun << DH z 7. hod
2 OSE c U314 přesun << UL z 7. hod
2 OSE b U309 přesun << BL z 7. hod
2 TEV Pm odpadá (BU)
2 TEV Dm odpadá (CI)
3 OSE a U313 přesun << DH z 8. hod
3 OSE c U403 přesun << UL z 8. hod
3 OSE b U309 přesun << BL z 8. hod
3 EKO odpadá DSP
6 FYZ Dm přesun >> na 18.6. 1. hod
7 OSE a přesun >> na 18.6. 2. hod
7 OSE c přesun >> na 18.6. 2. hod
7 OSE b přesun >> na 18.6. 2. hod
8 OSE a přesun >> na 18.6. 3. hod
8 OSE c přesun >> na 18.6. 3. hod
8 OSE b přesun >> na 18.6. 3. hod
9 EKO odpadá DSP
2.B
1 EKO odpadá DSP
3 OCH U312 přesun << RE z 8. hod
3 TEV Pm odpadá (BU)
3 TEV Dm odpadá (VH)
4 KLP U220 přesun << SK z 17.6. 8. hod
4 TEV Pm odpadá (BU)
4 TEV Dm odpadá (VH)
8 OCH přesun >> na 18.6. 3. hod
2.C
11. - 12. les., 8. les., 4. les., 1. les., 13. les., 3. les., 9. les., 7. les., 0. les., 10. les., 5. les., 2. les., 6. les. divadelní představení
2.H
2 CHE Dm U120 supluje TO (DS)
3 JCE Pm U114 supluje MZ (VO)
6 OVV odpadá DSP
1.L
3 FYZ U127 supluje TA (CB)
4 JAN Dm U109 přesun << VA z 6. hod
4 SOM odpadá (CB)
5 JCE Dm U220 přesun << MZ z 8. hod
5 IKT Pm U227 přesun << RK z 19.6. 9. hod
5 OZV odpadá DSP
6 JAN Dm přesun >> na 18.6. 4. hod
7 JAN Pm odpadá DSP
8 JCE Dm přesun >> na 18.6. 5. hod
1.E
1 MAT U220 přesun << TO z 17.6. 8. hod
1 BIO odpadá DSP
4 JNE Dm U315 přesun << PN z 6. hod
4 TEV Dm odpadá (DT)
5 JCE Pm U109 změna SE
6 CHE Pm přesun >> na 21.6. 0. hod
6 JNE Dm přesun >> na 18.6. 4. hod
2. - 3. les. exkurze
1.G
2 JAN Dm U114 supluje NA (PJ)
4 JAN Pm U230 supluje NA (VO)
5 TEV Pm odpadá (BU)
6 MAT U220 přesun << RK z 7. hod
7 MAT přesun >> na 18.6. 6. hod
8 OBN odpadá (TC)
2.E
5 JNE D U104 přesun << CR z 6. hod
5 JRU P U230 přesun << PO z 6. hod
5 BIO odpadá DSP
6 JNE D přesun >> na 18.6. 5. hod
6 JRU P přesun >> na 18.6. 5. hod
2.G
3. les., 11. - 12. les., 6. les., 4. les., 10. les., 5. les., 8. les., 2. les., 9. les., 0. - 1. les., 7. les., 13. les. exkurze
3.E
1 TEV Pm odpadá (VH)
1 TEV Dm odpadá (DT)
2 ZKO U127 navíc TL
2 TEV Pm odpadá (VH)
2 TEV Dm odpadá (DT)
3 JAN Pm U315 supluje VA (PU)
4 SPK 4 U112 přesun << SD z 19.6. 8. hod
5 KJA Dm U315 přesun << PJ z 8. hod
5 EKO odpadá DSP
6 BZT b U205 přesun << CH z 7. hod
6 EKO odpadá DSP
7 BZT b přesun >> na 18.6. 6. hod
7 VLM c odpadá (DS)
8 KJA Dm přesun >> na 18.6. 5. hod
3.G
2. les., 10. les., 12. les., 3. les., 6. les., 9. les., 13. les., 7. les., 0. les., 8. les., 1. les., 11. les., 4. - 5. les. exkurze
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou