Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 2. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Brychtová Marie - .. - .... .. CR - - - - - - - -
Činčurová Lenka - - - RU RU - BU BU - -
Glaserová Dagmar - .. - - - .. .. - -
Hofmanová Zuzana KB KB KB KB
Hošková Hana - - NA - .. .. - - -
Lacman Vojtěch .. .. .. .. - .. - .. -
Makarovová Ouhrabková Dana - .. .. .. HO .. .. .. -
Machová Petra - .... .. PI KD -
Melezínková Jana - - - .. PO -
Munzar Pavel - TR .. - .. .. ....
Netušilová Kateřina - .. - - ZE ZE ZE - - - -
Pultarová Jitka ..
Strnadová Eva - - - - - - .. - .. ..
Štindl Přemysl - .. .. .. PO .. .. - - - - - - -
Taliánová Magda - - - ZE ZE ZE .. ..
Veselková Štěpánka - - - DL .. .. .. - - - -
Vodičková Miroslava .. - - .. .. - - -
Förstlová Miroslava .. ..
Grim Jiří - .. .. -
Šimáková Eva ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Benešová Eva
4 přesun << ZKO 2.G U316 z 8. hod
8 přesun >> ZKO 2.G na 4. hod
Brdičková Lucie
1 změna VOP 2.A (b) DisV
2 změna VOP 2.A (b) DisV
7 změna VOP 1.B (c) DisV
8 změna VOP 1.B (c) DisV
9 změna VOP 1.B (c) DisV
Buršík Michal
6 spojeno (CI) TEV 1.L (Pm) T1
7 spojeno (CI) TEV 1.L (Pm) T1
Dlabáčková Miroslava
1 změna VOP 2.A (a) DisV
2 změna VOP 2.A (a) DisV
3 supl. (VS) BCH 3.L U112 přespočetná hod., SP
Dlouhá Vladimíra
1 navíc AFY 1.K U112 přespočetná hod.
Doksanská Gabriela
7 přesun << TEV 3.A (Pm) T2 z 9. hod
9 přesun >> TEV 3.A (Pm) na 7. hod
Gebrtová Zuzana
5 přesun << BIO 3.G U127 z 6. hod
6 přesun >> BIO 3.G na 5. hod
Heřmanová Jana
4 přesun << OPE 3.P U312 z 9.12. 3. hod
Horáková Tereza
4 supl. (OU) FYZ 2.H (Pm) U222 přespočetná hod., SP
Chrobáková Eva
5 supl. (BR) JAN 4.E (Pm) U230 přespočetná hod., SP
Chrz Jiří
0 přesun << BZT 4.G (b) U222 z 7. hod
7 přesun >> BZT 4.G (b) na 0. hod
Jarotek Tomáš
5 navíc JLA 1.K U319 přespočetná hod.
Kadeřávková Blanka
6 supl. (MP) LVE 2.E (Dm) U220 přespočetná hod., SP
Kempfová Nikol
7 změna VOP 1.B (b) DisV
8 změna VOP 1.B (b) DisV
9 změna VOP 1.B (b) DisV
Kubásková Petra
1 spojeno (HF) ZSP 4.H (b) U323
2 spojeno (HF) ZSP 4.H (b) U323
3 spojeno (HF) ZSP 4.H (b) U323
4 spojeno (HF) ZSP 4.H (b) U323
Lankašová Lenka
7 změna VOP 1.B (a) DisV
8 změna VOP 1.B (a) DisV
9 změna VOP 1.B (a) DisV
Leláková Lada
3 navíc KOO 1.K U318 přespočetná hod.
4 navíc KOO 1.K U318 přespočetná hod.
Náhlovská Alena
2 supl. (HH) JAN 1.G (Pm) U104 přespočetná hod.
Petráňová Martina
1 přesun << JNE 3.E (Dm) U230 z 25.11. 7. hod
4 přesun << LVE 3.E (Pm) U219 z 5. hod
5 přesun << JNE 3.E (Dm) U320 z 7. hod
5 přesun >> LVE 3.E (Pm) na 4. hod
7 přesun >> JNE 3.E (Dm) na 5. hod
Pitterová Monika
5 supl. (MP) OBN 2.C U219 přespočetná hod., SP
Polívková Zuzana
4 supl. (ST) BIO 2.E U307 přespočetná hod., SP
6 supl. (ME) LVE 3.B U307 přespočetná hod.
Rundová Renata
2 změna BIO 1.A DisV
3 spojeno (CI) TEV 2.A (Dm) DisV
3 změna TEV 2.A (Pm) DisV
4 spojeno (CI) TEV 2.A (Dm) DisV
4 změna TEV 2.A (Pm) DisV
8 změna BIO 1.A DisV
Říhová Naďa
1 změna IKT 1.B (Dm) DisV
2 změna IKT 1.B (Dm) DisV
3 změna IKT 1.B (Pm) DisV
4 změna IKT 1.B (Pm) DisV
Špáta Petr
5 přesun << LAT 1.Z U120 z 1.12. 6. hod
Takáčová Lenka
2 navíc BFY 1.K U318 přespočetná hod.
5 přesun << FYZ 1.G U318 z 8. hod
8 přesun >> FYZ 1.G na 5. hod
Toboříková Petra
1 přesun << CHE 1.E U127 z 8. hod
8 přesun >> CHE 1.E na 1. hod
Trejtnarová Gabriela
1 navíc OIP 4.K IH přespočetná hod.
2 navíc OIP 4.K IH přespočetná hod.
3 navíc OIP 4.K IH přespočetná hod.
4 navíc OIP 4.K IH přespočetná hod.
6 navíc OCH 3.K U405 přespočetná hod.
7 navíc OCH 3.K U405 přespočetná hod.
8 navíc OCH 3.K U405 přespočetná hod.
Trundová Alena
2 supl. (MZ) JCE 2.G U316 přespočetná hod., SP
Ullrichová Lenka
1 změna VOP 2.A (c) DisV
2 změna VOP 2.A (c) DisV
Vasilevská Jana
4 změna JAN 1.B (Dm) DisV
Vojtová Markéta
8 změna KLP 2.A DisV
Zemanová Šárka
4 spojeno (NK) VOP 1.A (c) DisV
4 změna VOP 1.A (a) DisV
5 spojeno (NK) VOP 1.A (c) DisV
5 změna VOP 1.A (a) DisV
6 spojeno (NK) VOP 1.A (c) DisV
6 změna VOP 1.A (a) DisV
Grim Jiří
1 navíc OON 3.K SamS přespočetná hod.
2 navíc OON 3.K SamS přespočetná hod.
3 navíc OON 3.K SamS přespočetná hod.
4 navíc OON 3.K SamS přespočetná hod.
Králová Miroslava
6 navíc OCH 4.K U315 přespočetná hod.
7 navíc OCH 4.K U315 přespočetná hod.
8 navíc OCH 4.K U315 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 OBN odpadá DSP
2 BIO DisV změna RU
3 LVE odpadá DSP
4 VOP b DisV spojí ZE (TL)
4 VOP c DisV spojí ZE (NK)
4 VOP a DisV změna ZE
5 VOP b DisV spojí ZE (TL)
5 VOP c DisV spojí ZE (NK)
5 VOP a DisV změna ZE
6 VOP b DisV spojí ZE (TL)
6 VOP c DisV spojí ZE (NK)
6 VOP a DisV změna ZE
8 BIO DisV změna RU
1.B
1 IKT Dm DisV změna RI
2 IKT Dm DisV změna RI
2 FYZ Pm odpadá DSP
3 IKT Pm DisV změna RI
3 FYZ Dm odpadá DSP
4 JAN Dm DisV změna VA
4 IKT Pm DisV změna RI
5 JCE odpadá DSP
7 VOP b DisV změna KN
7 VOP c DisV změna BL
7 VOP a DisV změna LN
8 VOP b DisV změna KN
8 VOP c DisV změna BL
8 VOP a DisV změna LN
9 VOP b DisV změna KN
9 VOP c DisV změna BL
9 VOP a DisV změna LN
2.A
1 VOP a DisV změna DL
1 VOP b DisV změna BL
1 VOP c DisV změna UL
2 VOP a DisV změna DL
2 VOP b DisV změna BL
2 VOP c DisV změna UL
3 TEV Dm DisV spojí RU (CI)
3 TEV Pm DisV změna RU
4 TEV Dm DisV spojí RU (CI)
4 TEV Pm DisV změna RU
5 LVE odpadá DSP
6 MAT odpadá DSP
8 KLP DisV změna VJ
2.C
5 OBN U219 supluje PI SP
3.A
7 TEV Pm T2 přesun << DG z 9. hod
7 MAT odpadá DSP
9 TEV Pm přesun >> na 2.12. 7. hod
3.B
6 LVE U307 supluje PO (ME)
2.H
1 FYZ odpadá ŘS
4 FYZ Pm U222 supluje HO SP
5 FYZ Dm odpadá DSP
6 DEJ odpadá DSP
4.H
1 ZSP b U323 spojí KB (HF)
2 ZSP b U323 spojí KB (HF)
3 ZSP b U323 spojí KB (HF)
4 ZSP b U323 spojí KB (HF)
5 JCE Pm odpadá DSP
6 JCE Dm odpadá DSP
1.L
6 TEV Pm T1 spojí BU (CI)
7 TEV Pm T1 spojí BU (CI)
8 OBN odpadá DSP
3.L
3 BCH U112 supluje DL SP
4 BCH odpadá DSP
1.E
1 CHE U127 přesun << TO z 8. hod
1 BIO odpadá DSP
6 JAN Pm odpadá DSP
8 CHE přesun >> na 2.12. 1. hod
1.G
1 LVE Pm odpadá SP
2 JAN Pm U104 supluje NA (HH)
5 FYZ U318 přesun << TA z 8. hod
5 CHE odpadá DSP
6 LVE Dm odpadá DSP
8 FYZ přesun >> na 2.12. 5. hod
2.E
4 BIO U307 supluje PO SP
6 LVE Dm U220 supluje KD SP
2.G
2 JCE U316 supluje TR SP
4 ZKO U316 přesun << BN z 8. hod
4 OBN odpadá DSP
6 PSK odpadá DSP
8 ZKO přesun >> na 2.12. 4. hod
3.E
1 JNE Dm U230 přesun << PN z 25.11. 7. hod
4 LVE Pm U219 přesun << PN z 5. hod
4 OBN odpadá DSP
5 JNE Dm U320 přesun << PN z 7. hod
5 LVE Pm přesun >> na 2.12. 4. hod
6 SCH 2 odpadá DSP
7 JNE Dm přesun >> na 2.12. 5. hod
3.G
5 BIO U127 přesun << GE z 6. hod
6 BIO přesun >> na 2.12. 5. hod
7 ZKO odpadá DSP
8 ZKO odpadá DSP
4.E
2 SPS d odpadá SP
3 SPS d odpadá SP
5 JAN Pm U230 supluje CR SP
8 SPK 4 odpadá DSP
9 SPK 4 odpadá DSP
4.G
0 BZT b U222 přesun << CH z 7. hod
2 SES p odpadá DSP
2 SPS d odpadá SP
3 SES p odpadá DSP
3 SPS d odpadá SP
4 JAN Dm odpadá (VO)
5 JAN Dm odpadá DSP
7 BZT b přesun >> na 2.12. 0. hod
1.P
4 JAN odpadá ŘS
1.V
1 KOO odpadá ŘS
4 JAN odpadá ŘS
3.P
4 OPE U312 přesun << HR z 9.12. 3. hod
5 JAN odpadá bude nahrazeno
6 OON odpadá ŘS
7 OON odpadá ŘS
1.K
1 AFY U112 navíc DH
2 BFY U318 navíc TA
3 KOO U318 navíc LK
4 KOO U318 navíc LK
5 JLA U319 navíc JR
3.K
1 OON SamS navíc EGR
2 OON SamS navíc EGR
3 OON SamS navíc EGR
4 OON SamS navíc EGR
6 OCH U405 navíc TJ
7 OCH U405 navíc TJ
8 OCH U405 navíc TJ
4.K
1 OIP IH navíc TJ
2 OIP IH navíc TJ
3 OIP IH navíc TJ
4 OIP IH navíc TJ
6 OCH U315 navíc Ekl
7 OCH U315 navíc Ekl
8 OCH U315 navíc Ekl
1.Z
5 LAT U120 přesun << SP z 1.12. 6. hod
5 BCH odpadá ŘS
6 BCH odpadá ŘS
3.Z
1 MEP odpadá ŘS
2 MEP odpadá ŘS
6 HHT odpadá ŘS
2.U
1 JAN Dm odpadá ŘS
1 JAN Pm odpadá ŘS
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou