Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 16. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Benešová Eva ..
Bischofová Jana - - - - - - - - -
Brychtová Marie - - - -
Buršík Michal - - -
Čechová Lenka - - - - - - - - -
Dlouhá Vladimíra - - - - - KN KN - - -
Dostál Hynek - - .... - - BJ GE - .. - -
Heřmanová Jana - - - - - - - - -
Hošková Hana - - - -
Hurníková Jana - -
Chrobáková Eva -
Klimešová Gisela - - - - -
Leláková Lada - - - - - - - - - -
Matějovská Zdeňka - - UL UL - KN UL - -
Munzar Pavel ME -
Pitterová Monika - - - - -
Plašilová Petra - - - - - - .... - - -
Polívková Zuzana .. HF - -
Rundová Renata - JR - -
Strnadová Eva BN - ..
Štindl Přemysl VG - - - -
Taliánová Magda - - - - - .... - DL DL
Toboříková Petra - - HO
Trejtnarová Gabriela - .... - - - - - - - -
Trundová Alena - - - - - - - -
Vojtová Markéta - - - - - RE - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U307 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
U312 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
U316 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Barborková Jana
5 supl. (DS) JCE 2.G U127 přespočetná hod.
Benešová Eva
4 supl. (SD) ZKO 2.E U320 přespočetná hod., přesun z 9. hod.
7 změna OZP 1.A U219
8 změna OZP 1.B U220
Dlabáčková Miroslava
7 spojeno (TL) VOP 2.B (b) U313
8 spojeno (TL) VOP 2.B (b) U313
Dohnalová Martina
6 změna KLP 2.B U112
Gebrtová Zuzana
6 supl. (DS) BIO 1.G U318 přespočetná hod.
Hofmanová Zuzana
4 supl. (PO) JNE 3.E (Dm) U230 přespočetná hod., SP
Horáková Tereza
5 supl. (TO) IKT 1.A (Dm) U221 přespočetná hod.
Hurníková Jana
5 navíc LVE 1.H U319 za odpadlou
Chrzová Barbora
9 změna SOM 1.C U112
Jarotek Tomáš
5 supl. (RU) TEV 1.C (Dm) T1 přespočetná hod.
Kempfová Nikol
5 změna VOP 2.A (a) U220
5 spojeno (DH) VOP 2.A (c) U220
6 spojeno (DH) VOP 2.A (c) U309
Lankašová Lenka
3 změna SOM 1.A U227
Makarovová Ouhrabková Dana
1 změna MAT 1.A U110
Melezínková Jana
4 supl. (MZ) LVE 1.A U109 přespočetná hod.
5 změna JCE 2.B U109
Poláková Hana
6 přesun << JAN 3.G (Pm) U315 z 7. hod
7 přesun >> JAN 3.G (Pm) na 6. hod
Rezková Helena
5 supl. (VJ) VOP 3.B U112 přespočetná hod.
Rundová Renata
1 změna SOM 2.E U112
3 změna BIO 1.B U221
Říhová Naďa
5 odpadá MAT 1.H zrušeno
8 změna MAT 2.E U127
Strnadová Eva
6 změna PSK 3.B U319
Šafaříková Dagmar
2 změna KLP 2.A U024
3 přesun << KLP 2.A U318 z 17.6. 8. hod
4 změna TEO 1.C U127
Šlechtová Irena
6 změna TEO 1.B U127
Štindl Přemysl
2 změna BIO 1.A U221
8 změna BIO 1.C U112
Takáčová Lenka
4 změna MAT 3.B U220
Toboříková Petra
2 změna MAT 1.B U320
Ullrichová Lenka
2 supl. (MT) ZKO 3.E U110 přespočetná hod.
3 supl. (MT) ZKO 3.E U110 přespočetná hod.
6 supl. (MT) VOP 2.A (b) U314 přespočetná hod.
Vágnerová Eva
3 supl. (ST) CHE 3.G U127 přespočetná hod.
Vodičková Miroslava
6 přesun << JAN 3.G (Dm) U114 z 7. hod
7 přesun >> JAN 3.G (Dm) na 6. hod
Zlatovský David
9 přesun >> SEF 3.G (3)+ na 17.6. 0. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 MAT U110 změna OU
2 BIO U221 změna ST
3 SOM U227 změna LN
4 LVE U109 supluje ME (MZ)
5 IKT Dm U221 supluje HO (TO)
7 OZP U219 změna BN
1.B
2 MAT U320 změna TO
3 BIO U221 změna RU
6 TEO U127 změna SR
8 OZP U220 změna BN
1.C
4 TEO U127 změna SK
5 TEV Dm T1 supluje JR (RU)
8 BIO U112 změna ST
9 SOM U112 změna CB
2.A
2 KLP U024 změna SK
3 KLP U318 přesun << SK z 17.6. 8. hod
3 DEJ odpadá (PO)
5 VOP a U220 změna KN
5 VOP b U220 spojí KN (MT)
5 VOP c U220 spojí KN (DH)
6 VOP b U314 supluje UL (MT)
6 VOP c U309 spojí KN (DH)
2.B
5 JCE U109 změna ME
6 KLP U112 změna DM
7 VOP b U313 spojí DL (TL)
8 VOP b U313 spojí DL (TL)
3.B
4 MAT U220 změna TA
5 VOP U112 supluje RE (VJ)
6 PSK U319 změna SD
1.H
5 LVE U319 navíc HJ
5 MAT odpadá (RI)
1.G
6 BIO U318 supluje GE (DS)
2.E
1 SOM U112 změna RU
4 ZKO U320 supluje BN přesun z 9. hod.
8 MAT U127 změna RI
9 ZKO odpadá (BN)
2.G
5 JCE U127 supluje BJ (DS)
3.E
2 ZKO U110 supluje UL (MT)
3 ZKO U110 supluje UL (MT)
4 JNE Dm U230 supluje HF SP
8 CHE odpadá DSP
9 SEF 3 přesun >> na 17.6. 0. hod
3.G
3 CHE U127 supluje VG (ST)
6 JAN Pm U315 přesun << PL z 7. hod
6 JAN Dm U114 přesun << VO z 7. hod
7 JAN Pm přesun >> na 16.6. 6. hod
7 JAN Dm přesun >> na 16.6. 6. hod
8 PSK odpadá DSP
9 SEF 3 přesun >> na 17.6. 0. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou