Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 22. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.L ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Brychtová Marie - .. .. ..
Buršík Michal - - - BR BR JR .. - .. - - - - -
Činčurová Lenka - .. .. .. .. - - .. .. - - - - -
Dostálová Zuzana - - - - - - .. .. .. .. .. - - -
Gebrtová Zuzana .. .. .. DH .. RU - - - - - - - -
Horáková Tereza - .. .. LK CR BD PH - - - - - - -
Lankašová Lenka .. ..
Leláková Lada ..
Melezínková Jana - .. - - .. ..
Petráňová Martina .. .. .. - ST TJ
Říhová Naďa - .. PL HF - - - - -
Trejtnarová Michaela - .. .. NK FI - PL ME .. - - - - -
Vasilevská Jana ..
Vodičková Miroslava - .... NA .. .. .. GD - - - - - - -
Zlatovský David .. .. - LA - ....
Čelko Martin - .. .. .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Benešová Eva
7 přesun << OZP 1.B U024 z 9. hod
9 přesun >> OZP 1.B na 7. hod
Brendlová Ivana
5 supl. (HO) IKT 2.A (Pm) U221 přespočetná hod., SP
Brychtová Marie
3 supl. (BU) TEV 3.G (Dm) T2 přespočetná hod.
4 supl. (BU) TEV 3.G (Dm) T2 přespočetná hod.
Dlabáčková Miroslava
0 odpadá OSN 3.B (a)
1 odpadá OSN 3.B (a)
2 odpadá OSN 3.B (a)
3 odpadá OSN 3.B (a)
4 odpadá OSN 3.B (a)
5 odpadá OSN 3.B (a)
6 odpadá OSN 3.B (a)
Dlouhá Vladimíra
3 supl. (GE) SOM 2.G U312 přespočetná hod.
Fialová Kamila
4 supl. (TM) IKT 2.C (Pm) U221 přespočetná hod., SP
Glaserová Dagmar
6 supl. (VO) JAN 2.G (Pm) U403 přespočetná hod., SP
Hofmanová Zuzana
3 supl. (RI) MAT 4.E U219 přespočetná hod., SP
Hošková Hana
0 navíc JAN 3.K (P) U315 přespočetná hod.
1 navíc JAN 3.K (P) U315 přespočetná hod.
Chrobáková Eva
0 navíc JNE 3.K (D) U104 přespočetná hod.
1 navíc JNE 3.K (D) U104 přespočetná hod.
4 supl. (HO) IKT 2.B (Pm) U227 přespočetná hod., SP
Jarotek Tomáš
5 supl. (BU) TEV 3.G (Pm) T2 přespočetná hod.
Jiránková Renata
7 navíc VOP 4.A mim přespočetná hod.
Kadeřávková Blanka
6 navíc OPE 2.P (Pm) mim přespočetná hod.
7 navíc OPE 2.P (Pm) mim přespočetná hod.
Lacman Vojtěch
4 supl. (ZL) ZEM 1.E U127 přespočetná hod.
Lankašová Lenka
0 odpadá OSN 3.B (b)
1 odpadá OSN 3.B (b)
2 odpadá OSN 3.B (b)
3 odpadá OSN 3.B (b)
4 odpadá OSN 3.B (b)
Leláková Lada
3 supl. (HO) IKT 2.B (Pm) U227 přespočetná hod., SP
Melezínková Jana
7 spojeno (TM) JCE 4.G (Pm) U307
Munzar Pavel
6 odpadá JCE 3.L
Náhlovská Alena
2 supl. (VO) JAN 4.H (Pm) U315 přespočetná hod.
Netušilová Kateřina
3 supl. (TM) IKT 2.C (Pm) U221 přespočetná hod., SP
Poláková Hana
2 supl. (RI) MAT 1.G U220 přespočetná hod., DSP
6 změna KJA 4.G (Pm) U112
6 spojeno (TM) KJA 4.G (Dm) U112
Poláková Hana
6 supl. (HO) IKT 2.A (Pm) U221 přespočetná hod., SP
Polívková Zuzana
0 přesun >> DEJ 2.G na 4. hod
4 přesun << DEJ 2.G U312 z 0. hod
Rundová Renata
5 supl. (GE) TEV 2.G (Pm) T1 přespočetná hod.
Šlechtová Irena
0 odpadá OSN 3.B (c)
1 odpadá OSN 3.B (c)
2 odpadá OSN 3.B (c)
3 odpadá OSN 3.B (c)
4 odpadá OSN 3.B (c)
5 odpadá OSN 3.B (c)
6 odpadá OSN 3.B (c)
Štindl Přemysl
5 supl. (PN) JCE 4.B (Dm) U109 přespočetná hod., SP
Toboříková Petra
7 odpadá MAT 3.L
Trejtnarová Gabriela
6 supl. (PN) JNE 3.E (Dm) U208 přespočetná hod., SP
8 změna OSE 2.P mim
Trundová Alena
7 navíc OIN 3.K U112 přespočetná hod.
8 navíc OIN 3.K U316 přespočetná hod.
Vágnerová Eva
0 odpadá VLM 3.L (a)
1 odpadá VLM 3.L (a)
2 odpadá VLM 3.L (c)
3 odpadá VLM 3.L (c)
Vasilevská Jana
4 odpadá JAN 3.L (Pm)
5 navíc JAN 1.B (Dm) U315 za odpadlou
5 odpadá JAN 3.L (Dm)
Veselková Štěpánka
1 odpadá CKB 3.L (b)
2 odpadá CKB 3.L (b)
3 odpadá CKB 3.L (b)
Vojtová Markéta
4 navíc VYO 3.K IH přespočetná hod.
5 navíc VYO 3.K IH přespočetná hod.
Bártová Jolana
2 navíc OIN 3.K IH přespočetná hod.
3 navíc OIN 3.K IH přespočetná hod.
Hosman Filip
8 odpadá CME 3.L (b)
9 odpadá CME 3.L (b)
Hollerová Hana
0 odpadá CHH 3.L (c)
1 odpadá CHH 3.L (c)
2 odpadá CHH 3.L (a)
3 odpadá CHH 3.L (a)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
6 TEV Dm odpadá (DT)
1.B
1 MAT odpadá DSP
5 JAN Dm U315 navíc VA
7 OZP U024 přesun << BN z 9. hod
7 JAN Dm odpadá bylo přesunuto na 5. hod.
7 TEV Pm odpadá (CI)
8 TEV Pm odpadá (CI)
8 TEV Dm odpadá (BU)
9 OZP přesun >> na 22.9. 7. hod
2.A
5 IKT Pm U221 supluje BD SP
6 IKT Pm U221 supluje PH SP
2.B
1 IKT Dm odpadá DSP
2 IKT Dm odpadá DSP
3 IKT Pm U227 supluje LK SP
4 IKT Pm U227 supluje CR SP
2.C
1 IKT Dm odpadá DSP
2 IKT Dm odpadá DSP
3 IKT Pm U221 supluje NK SP
4 IKT Pm U221 supluje FI SP
3.B
0. - 13. les. Obecná absence třídy
4.A
7 VOP mim navíc JI
4.B
1 LVE odpadá DSP
2 LVE odpadá DSP
4 JAN Pm odpadá DSP
4 TEV Dm odpadá (CI)
5 JCE Dm U109 supluje ST SP
5 JAN Pm odpadá DSP
4.H
2 JAN Pm U315 supluje NA (VO)
2 TEV Dm odpadá (GE)
3.L
0. - 13. les. sportovně turistický kurz
1.E
3 TEV Pm odpadá (CI)
4 ZEM U127 supluje LA (ZL)
7 TEV Dm odpadá (DT)
8 TEV Dm odpadá (DT)
1.G
2 MAT U220 supluje PL DSP
2.E
9 TEV Pm odpadá (DT)
10 TEV Pm odpadá (DT)
2.G
0 DEJ přesun >> na 22.9. 4. hod
3 SOM U312 supluje DH (GE)
4 DEJ U312 přesun << PO z 0. hod
4 SOM odpadá DSP
5 TEV Pm T1 supluje RU (GE)
6 JAN Pm U403 supluje GD SP
3.E
2 SEF 3 odpadá DSP
3 LVE Dm odpadá DSP
6 JNE Dm U208 supluje TJ SP
3.G
3 TEV Dm T2 supluje BR (BU)
4 TEV Dm T2 supluje BR (BU)
5 TEV Pm T2 supluje JR (BU)
4.E
0 SEB 1 odpadá DSP
1 SEB 1 odpadá DSP
2 JCE odpadá DSP
3 MAT U219 supluje HF SP
5 JCE Dm odpadá DSP
6 JCE Pm odpadá DSP
6 TEV Dm odpadá (BU)
4.G
1 TEV Dm odpadá (CI)
2 TEV Dm odpadá (CI)
6 KJA Pm U112 změna PL
6 KJA Dm U112 spojí PL (TM)
7 JCE Pm U307 spojí ME (TM)
1.V
7 JAN odpadá ŘS
2.P
6 OPE Pm mim navíc KD
7 OPE Pm mim navíc KD
7 ETO odpadá bude nahrazeno 29.9. 6. vyuč. hodinu
8 OSE mim změna TJ
3.K
0 JAN P U315 navíc HH
0 JNE D U104 navíc CR
1 JAN P U315 navíc HH
1 JNE D U104 navíc CR
2 OIN IH navíc EBJ
3 OIN IH navíc EBJ
4 VYO IH navíc VJ
5 VYO IH navíc VJ
7 OIN U112 navíc TR
8 OIN U316 navíc TR
2.D
8 JAN odpadá ŘS
3.Z
3 JAN odpadá ŘS
2.F
1 ZAR odpadá ŘS
2.U
6 SPR odpadá ŘS
7 SPR odpadá ŘS
8 IKT odpadá DSP
9 JAN Pm odpadá ŘS
3.U
8 SPR odpadá ŘS
9 SPR odpadá ŘS
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou