Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Friday 29. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beránková Eva - - - - - - - - - - - - - -
Doubravová Petra .... .. .. - - - - - - -
Kholová Petra - .. .. .. .. .. - - -
Toboříková Petra - .. .. .. .. .. .. - - - - - - -
Vodičková Miroslava - .... .. .. .. .. - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bendíková Barbora
3 odpadá OSE 1.A zrušeno
4 odpadá OPV 1.A zrušeno
Brdičková Lucie
0 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
1 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
2 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
3 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
4 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
5 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
6 odpadá OSN 3.A (c) zrušeno
Brendlová Ivana
1 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
2 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
3 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
4 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
5 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
Brychtová Marie
3 změna JAN 1.D SamS
6 odpadá JAN 2.G (Pm) zrušeno
Buršík Michal
1 odpadá TEV 1.G (Dm) zrušeno
5 odpadá TEV 4.E (Dm) zrušeno
6 odpadá TEV 2.H (Pm) zrušeno
Čechová Lenka
1 změna KRM 1.U (Pm) SamS
2 změna KRM 1.U (Pm) SamS
3 změna KRM 1.U (Pm) SamS
4 změna KRM 1.U (Pm) SamS
5 změna KRM 1.U (Pm) SamS
7 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
8 změna ZSN 2.U (Pm) SamS
Dlabáčková Miroslava
3 odpadá VOP 4.A zrušeno
4 odpadá VOP 4.A zrušeno
5 odpadá PRP 1.L (Pm) zrušeno
6 odpadá PRP 1.L (Dm) zrušeno
Dlouhá Vladimíra
0 odpadá OSE 2.C (c) zrušeno
1 odpadá OSE 2.C (c) zrušeno
2 odpadá OSE 2.C (c) zrušeno
Dohnalová Martina
0 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
1 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
2 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
3 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
4 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
5 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
6 odpadá OSN 4.C (c) zrušeno
Dostál Hynek
2 odpadá CHE 2.H (Pm) zrušeno
3 odpadá CHE 1.G (Dm) zrušeno
4 odpadá CHE 1.G (Pm) zrušeno
Dostálová Zuzana
2 odpadá TEV 1.B (Pm) zrušeno
3 odpadá TEV 1.L (Dm) zrušeno
Gebrtová Zuzana
2 odpadá BIO 4.G zrušeno
3 odpadá SOM 2.E (Pm) zrušeno
4 odpadá SOM 2.E (Dm) zrušeno
5 odpadá TEV 4.G (Dm) zrušeno
6 odpadá SOM 2.E zrušeno
Havlová Hana
3 změna PLCc 3.F SamS
4 změna PLCc 3.F SamS
5 změna PLCc 3.F SamS
Heřmanová Jana
2 změna TOD 1.D SamS
Horáková Tereza
5 odpadá IKT 4.E (Pm) zrušeno
6 odpadá IKT 4.E (Dm) zrušeno
Hošková Hana
3 odpadá JAN 3.G (Pm) zrušeno
5 odpadá JAN 3.G (Pm) zrušeno
6 odpadá KJA 4.E (Pm) zrušeno
Hurníková Jana
1 odpadá JCE 4.H (Pm) zrušeno
2 odpadá JCE 4.H (Dm) zrušeno
3 odpadá LVE 4.H zrušeno
Chrobáková Eva
2 odpadá JNE 2.E (D) zrušeno
3 odpadá JNE 2.G (Dm) zrušeno
4 odpadá JNE 4.E (Pm) zrušeno
Janouch Jan
2 odpadá KJA 4.H (Pm) zrušeno
3 odpadá JAN 2.H (Dm) zrušeno
4 odpadá JAN 2.C (Dm) zrušeno
5 odpadá JAN 4.A (Pm) zrušeno
6 odpadá KJA 4.B (Pm) zrušeno
Jarotek Tomáš
3 změna JLA 1.F SamS
4 změna JLA 1.D SamS
5 odpadá JLA 1.E zrušeno
6 odpadá OLT 1.B zrušeno
Jiránková Renata
0 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
1 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
2 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
3 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
4 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
5 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
6 odpadá OSN 3.A (b) zrušeno
Klapště Roučková Vítězslava
0 odpadá LAT 1.L (c) zrušeno
1 odpadá LAT 1.L (c) zrušeno
2 odpadá CHE 2.A (Dm) zrušeno
4 odpadá CHE 2.B (Dm) zrušeno
5 odpadá CHE 2.A (Pm) zrušeno
Klimešová Gisela
1 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
2 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
3 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
4 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
5 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
7 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
8 změna ZSN 2.U (Dm) SamS
Kubásková Petra
4 odpadá SPR 2.H zrušeno
5 odpadá CSP 2.H zrušeno
Lacman Vojtěch
2 odpadá OBN 1.E zrušeno
3 odpadá DEJ 1.E zrušeno
4 odpadá ZEM 1.E zrušeno
5 odpadá OBN 2.C zrušeno
6 odpadá OBN 3.G zrušeno
Lankašová Lenka
5 odpadá VNL 3.B zrušeno
6 odpadá VNL 3.B zrušeno
Makarovová Ouhrabková Dana
1 odpadá MAT 2.H zrušeno
3 odpadá MAT 4.G zrušeno
5 odpadá FYZ 2.B (Dm) zrušeno
Machová Petra
1 odpadá LVE 4.B zrušeno
2 odpadá JCE 2.B (Dm) zrušeno
3 odpadá LVE 2.B (Dm) zrušeno
4 odpadá LVE 4.B zrušeno
6 odpadá JCE 4.B (Dm) zrušeno
Melezínková Jana
1 odpadá LVE 4.A zrušeno
2 odpadá LVE 4.A zrušeno
4 odpadá LVE 2.E (Pm) zrušeno
5 odpadá JCE 4.A (Dm) zrušeno
6 odpadá JCE 4.A (Pm) zrušeno
Munzar Pavel
2 odpadá JCE 2.H (Dm) zrušeno
3 odpadá JCE 2.H (Pm) zrušeno
4 odpadá LVE 1.L (Pm) zrušeno
5 odpadá LVE 1.L (Dm) zrušeno
Náhlovská Alena
1 odpadá JAN 1.B (Dm) zrušeno
2 odpadá JAN 2.A (Pm) zrušeno
4 odpadá JAN 2.B (Pm) zrušeno
5 odpadá JAN 2.B (Pm) zrušeno
Netušilová Kateřina
2 odpadá VOP 3.B zrušeno
3 odpadá VOP 3.B zrušeno
Petráňová Martina
1 odpadá JCE 3.E zrušeno
2 odpadá LVE 4.E zrušeno
3 odpadá JCE 4.E (Pm) zrušeno
4 odpadá JCE 4.E (Dm) zrušeno
5 odpadá JNE 1.G (D) zrušeno
6 odpadá JNE 1.E (Pm) zrušeno
Převlocká Lucie
3 odpadá OSE 1.B (a) zrušeno
4 odpadá OSE 1.B (a) zrušeno
5 odpadá OSE 1.B (a) zrušeno
6 změna AFY 1.U SamS
Polívková Zuzana
2 odpadá JRU 2.E (P) zrušeno
3 odpadá JNE 4.E (Dm) zrušeno
5 odpadá JRU 1.G (P) zrušeno
Polívková Petra
1 změna CHL 3.F SamS
2 změna CHL 3.F SamS
3 změna CHL 2.F SamS
4 změna CHL 2.F SamS
Pultarová Jana
1 odpadá JAN 1.A (Pm) zrušeno
2 odpadá JAN 1.A (Pm) zrušeno
4 odpadá JAN 1.G (Dm) zrušeno
6 odpadá KJA 4.A (Dm) zrušeno
Pultarová Jitka
1 odpadá KJA 4.H (Dm) zrušeno
3 odpadá JAN 2.E (Dm) zrušeno
4 odpadá KJA 4.G (Dm) zrušeno
Rezková Helena
0 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
1 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
2 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
3 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
4 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
5 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
6 odpadá OSN 4.C (b) zrušeno
Rundová Renata
1 odpadá BIO 3.G zrušeno
2 odpadá BIG 1.L zrušeno
3 odpadá TEV 3.G (Dm) zrušeno
4 odpadá TEV 3.G (Dm) zrušeno
Říhová Naďa
1 odpadá MAT 3.B zrušeno
3 odpadá MAT 1.G (Pm) zrušeno
4 odpadá MAT 3.G (Pm) zrušeno
5 odpadá MAT 3.G (Dm) zrušeno
Šebelová Inka
0 odpadá OSE 2.C (a) zrušeno
1 odpadá OSE 2.C (a) zrušeno
2 odpadá OSE 2.C (a) zrušeno
Strnadová Eva
0 odpadá SPK 4.E (4) zrušeno
1 odpadá SPK 4.E (4) zrušeno
2 odpadá PSK 3.E zrušeno
3 odpadá PSK 2.A zrušeno
5 odpadá PSK 4.B zrušeno
6 odpadá PSK 2.B zrušeno
Šafaříková Dagmar
0 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
1 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
2 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
3 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
4 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
5 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
6 odpadá OSN 4.C (a) zrušeno
Šesták Robert
1 odpadá LVE 1.B (Pm) zrušeno
2 odpadá LVE 1.B (Dm) zrušeno
4 odpadá LVE 2.A zrušeno
6 odpadá JCE 1.E (Dm) zrušeno
Šlechtová Irena
0 změna OES 3.G (a)+ zrušeno
2 odpadá VOP 4.B zrušeno
3 odpadá VOP 4.B zrušeno
Šín Martin
2 odpadá IKT 2.B (Pm) zrušeno
3 odpadá IKT 2.B (Pm) zrušeno
Štindl Přemysl
1 odpadá CHE 1.E zrušeno
2 odpadá CHE 3.G zrušeno
4 odpadá BIO 2.G zrušeno
5 odpadá BIO 3.E zrušeno
Takáčová Lenka
1 odpadá FYZ 1.G (Pm) zrušeno
2 odpadá FYZ 1.G (Dm) zrušeno
3 odpadá FYZ 3.L zrušeno
4 odpadá MAT 3.L zrušeno
5 odpadá MAT 2.G zrušeno
6 odpadá FYZ 1.G zrušeno
Taliánová Magda
0 odpadá OSE 2.C (b) zrušeno
1 odpadá OSE 2.C (b) zrušeno
2 odpadá OSE 2.C (b) zrušeno
Trlicová Adéla
1 odpadá JCE 2.G zrušeno
3 odpadá JCE 2.G (Pm) zrušeno
4 odpadá LVE 3.B (Dm) zrušeno
5 odpadá OBN 2.E zrušeno
Ullrichová Lenka
1 odpadá OCH 2.A zrušeno
Vasilevská Jana
3 odpadá JAN 1.L (Pm) zrušeno
4 odpadá JAN 1.L (Dm) zrušeno
5 odpadá JAN 2.A (Dm) zrušeno
Vojtová Markéta
4 změna VYC 1.F SamS
5 změna VYC 1.F SamS
Zemanová Šárka
0 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
1 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
2 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
3 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
4 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
5 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
6 odpadá OSN 3.A (a) zrušeno
Zlatovský David
1 odpadá SEF 4.G (3) zrušeno
3 odpadá FYZ 3.E (Pm) zrušeno
4 odpadá FYZ 3.E (Dm) zrušeno
5 změna ZAR 2.F SamS
6 odpadá SEF 3.E (3) zrušeno
Havrda Tomáš
0 změna PTC 1.U (Dm) SamS
1 změna PTC 1.U (Dm) SamS
2 změna PTC 1.U (Dm) SamS
3 změna PTC 1.U (Dm) SamS
4 změna PTC 1.U (Dm) SamS
5 změna PTC 1.U (Dm) SamS
Kaňková Marcela
0 změna AFY 1.F SamS
1 změna AFY 1.F SamS
Karas Adam
1 změna MKH 1.D SamS
2 změna MIH 1.F SamS
Šafra Jiří
0 změna ANL 2.F SamS
1 změna ANL 2.F SamS
2 změna ANL 2.F SamS
Tilkeridu Markéta
3 odpadá OSE 1.B (b) zrušeno
4 odpadá OSE 1.B (b) zrušeno
5 odpadá OSE 1.B (b) zrušeno
Žaloudková Lenka
1 odpadá KLB 3.L zrušeno
2 odpadá KLB 3.L zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 IKT Dm odpadá (TO)
1 JAN Pm odpadá (PJ)
2 IKT Dm odpadá (TO)
2 JAN Pm odpadá (PJ)
3 OSE odpadá (BB)
4 OPV odpadá (BB)
5 IKT Pm odpadá (TO)
6 IKT Pm odpadá (TO)
1.B
1 JAN Dm odpadá (NA)
1 LVE Pm odpadá (SE)
2 TEV Pm odpadá (DT)
2 LVE Dm odpadá (SE)
3 OSE a odpadá (PR)
3 OSE b odpadá (ETI)
3 OSE c odpadá (KO)
4 OSE a odpadá (PR)
4 OSE b odpadá (ETI)
4 OSE c odpadá (KO)
5 OSE a odpadá (PR)
5 OSE b odpadá (ETI)
5 OSE c odpadá (KO)
6 OLT odpadá (JR)
2.A
1 OCH odpadá (UL)
2 JAN Pm odpadá (NA)
2 CHE Dm odpadá (KC)
3 PSK odpadá (SD)
4 LVE odpadá (SE)
5 JAN Dm odpadá (VA)
5 CHE Pm odpadá (KC)
2.B
2 IKT Pm odpadá (SI)
2 JCE Dm odpadá (MP)
3 LVE Dm odpadá (MP)
3 IKT Pm odpadá (SI)
4 JAN Pm odpadá (NA)
4 CHE Dm odpadá (KC)
5 JAN Pm odpadá (NA)
5 FYZ Dm odpadá (OU)
6 PSK odpadá (SD)
2.C
0 OSE a odpadá (SB)
0 OSE b odpadá (TL)
0 OSE c odpadá (DH)
1 OSE a odpadá (SB)
1 OSE b odpadá (TL)
1 OSE c odpadá (DH)
2 OSE a odpadá (SB)
2 OSE b odpadá (TL)
2 OSE c odpadá (DH)
3 JAN Pm odpadá (VO)
4 JAN Dm odpadá (JA)
5 OBN odpadá (LA)
3.A
0 OSN a odpadá (ZE)
0 OSN b odpadá (JI)
0 OSN c odpadá (BL)
1 OSN a odpadá (ZE)
1 OSN b odpadá (JI)
1 OSN c odpadá (BL)
2 OSN a odpadá (ZE)
2 OSN b odpadá (JI)
2 OSN c odpadá (BL)
3 OSN a odpadá (ZE)
3 OSN b odpadá (JI)
3 OSN c odpadá (BL)
4 OSN a odpadá (ZE)
4 OSN b odpadá (JI)
4 OSN c odpadá (BL)
5 OSN a odpadá (ZE)
5 OSN b odpadá (JI)
5 OSN c odpadá (BL)
6 OSN a odpadá (ZE)
6 OSN b odpadá (JI)
6 OSN c odpadá (BL)
3.B
1 MAT odpadá (RI)
2 VOP odpadá (NK)
3 VOP odpadá (NK)
4 LVE Dm odpadá (TC)
5 VNL odpadá (LN)
6 VNL odpadá (LN)
4.A
1 LVE odpadá (ME)
2 LVE odpadá (ME)
3 VOP odpadá (DL)
4 VOP odpadá (DL)
5 JAN Pm odpadá (JA)
5 JCE Dm odpadá (ME)
6 JCE Pm odpadá (ME)
6 KJA Dm odpadá (PJ)
4.B
1 LVE odpadá (MP)
2 VOP odpadá (SR)
3 VOP odpadá (SR)
4 LVE odpadá (MP)
5 PSK odpadá (SD)
6 JCE Dm odpadá (MP)
6 KJA Pm odpadá (JA)
4.C
0 OSN a odpadá (SK)
0 OSN c odpadá (DM)
0 OSN b odpadá (RE)
1 OSN a odpadá (SK)
1 OSN c odpadá (DM)
1 OSN b odpadá (RE)
2 OSN a odpadá (SK)
2 OSN c odpadá (DM)
2 OSN b odpadá (RE)
3 OSN a odpadá (SK)
3 OSN c odpadá (DM)
3 OSN b odpadá (RE)
4 OSN a odpadá (SK)
4 OSN c odpadá (DM)
4 OSN b odpadá (RE)
5 OSN a odpadá (SK)
5 OSN c odpadá (DM)
5 OSN b odpadá (RE)
6 OSN a odpadá (SK)
6 OSN c odpadá (DM)
6 OSN b odpadá (RE)
2.H
1 MAT odpadá (OU)
2 JCE Dm odpadá (MZ)
2 CHE Pm odpadá (DS)
3 JAN Dm odpadá (JA)
3 JCE Pm odpadá (MZ)
4 SPR odpadá (KB)
5 CSP odpadá (KB)
6 TEV Pm odpadá (BU)
4.H
1 JCE Pm odpadá (HJ)
1 KJA Dm odpadá (PU)
2 JCE Dm odpadá (HJ)
2 KJA Pm odpadá (JA)
3 LVE odpadá (HJ)
1.L
0 LAT c odpadá (KC)
1 LAT c odpadá (KC)
2 BIG odpadá (RU)
3 TEV Dm odpadá (DT)
3 JAN Pm odpadá (VA)
4 JAN Dm odpadá (VA)
4 LVE Pm odpadá (MZ)
5 PRP Pm odpadá (DL)
5 LVE Dm odpadá (MZ)
6 PRP Dm odpadá (DL)
3.L
1 KLB odpadá (EZA)
2 KLB odpadá (EZA)
3 FYZ odpadá (TA)
4 MAT odpadá (TA)
1.E
1 CHE odpadá (ST)
2 OBN odpadá (LA)
3 DEJ odpadá (LA)
4 ZEM odpadá (LA)
5 JLA odpadá (JR)
6 JNE Pm odpadá (PN)
6 JCE Dm odpadá (SE)
1.G
1 FYZ Pm odpadá (TA)
1 TEV Dm odpadá (BU)
2 JAN Pm odpadá (VO)
2 FYZ Dm odpadá (TA)
3 CHE Dm odpadá (DS)
3 MAT Pm odpadá (RI)
4 JAN Dm odpadá (PJ)
4 CHE Pm odpadá (DS)
5 JNE D odpadá (PN)
5 JRU P odpadá (PO)
6 FYZ odpadá (TA)
2.E
1 OCP odpadá (DO)
2 JNE D odpadá (CR)
2 JRU P odpadá (PO)
3 JAN Dm odpadá (PU)
3 SOM Pm odpadá (GE)
4 LVE Pm odpadá (ME)
4 SOM Dm odpadá (GE)
5 OBN odpadá (TC)
6 SOM odpadá (GE)
2.G
1 JCE odpadá (TC)
2 OCP odpadá (DO)
3 JNE Dm odpadá (CR)
3 JCE Pm odpadá (TC)
4 BIO odpadá (ST)
5 MAT odpadá (TA)
6 JAN Pm odpadá (BR)
3.E
0 OES a odpadá (SR)
1 JCE odpadá (PN)
2 PSK odpadá (SD)
3 FYZ Pm odpadá (ZL)
3 IKT Dm odpadá (TO)
4 FYZ Dm odpadá (ZL)
4 IKT Pm odpadá (TO)
5 BIO odpadá (ST)
6 SEF 3 odpadá (ZL)
3.G
0 OES a odpadá (SR)
1 BIO odpadá (RU)
2 CHE odpadá (ST)
3 JAN Pm odpadá (HH)
3 TEV Dm odpadá (RU)
4 TEV Dm odpadá (RU)
4 MAT Pm odpadá (RI)
5 JAN Pm odpadá (HH)
5 MAT Dm odpadá (RI)
6 OBN odpadá (LA)
4.E
0 SPK 4 odpadá (SD)
1 SPK 4 odpadá (SD)
2 LVE odpadá (PN)
3 JNE Dm odpadá (PO)
3 JCE Pm odpadá (PN)
4 JNE Pm odpadá (CR)
4 JCE Dm odpadá (PN)
5 TEV Dm odpadá (BU)
5 IKT Pm odpadá (HO)
6 IKT Dm odpadá (HO)
6 KJA Pm odpadá (HH)
4.G
1 SEF 3 odpadá (ZL)
2 BIO odpadá (GE)
3 MAT odpadá (OU)
4 JAN Pm odpadá (VO)
4 KJA Dm odpadá (PU)
5 JAN Pm odpadá (VO)
5 TEV Dm odpadá (GE)
1.K
1 OSP odpadá (KO)
2 OSP odpadá (KO)
1.D
1 MKH SamS změna EKR
2 TOD SamS změna HR
3 JAN SamS změna BR
4 JLA SamS změna JR
1.F
0 AFY SamS změna EKA
1 AFY SamS změna EKA
2 MIH SamS změna EKR
3 JLA SamS změna JR
4 VYC SamS změna VJ
5 VYC SamS změna VJ
2.F
0 ANL SamS změna ESR
1 ANL SamS změna ESR
2 ANL SamS změna ESR
3 CHL SamS změna PP
4 CHL SamS změna PP
5 ZAR SamS změna ZL
3.F
1 CHL SamS změna PP
2 CHL SamS změna PP
3 PLCc SamS změna HA
4 PLCc SamS změna HA
5 PLCc SamS změna HA
1.U
0 PTC Dm SamS změna EHM
1 KRM Pm SamS změna CE
1 PTC Dm SamS změna EHM
2 KRM Pm SamS změna CE
2 PTC Dm SamS změna EHM
3 KRM Pm SamS změna CE
3 PTC Dm SamS změna EHM
4 KRM Pm SamS změna CE
4 PTC Dm SamS změna EHM
5 KRM Pm SamS změna CE
5 PTC Dm SamS změna EHM
6 AFY SamS změna PR
2.U
1 ZSN Pm SamS změna BD
1 ZSN Dm SamS změna KG
2 ZSN Pm SamS změna BD
2 ZSN Dm SamS změna KG
3 ZSN Pm SamS změna BD
3 ZSN Dm SamS změna KG
4 ZSN Pm SamS změna BD
4 ZSN Dm SamS změna KG
5 ZSN Pm SamS změna BD
5 ZSN Dm SamS změna KG
7 ZSN Dm SamS změna KG
7 ZSN Pm SamS změna CE
8 ZSN Dm SamS změna KG
8 ZSN Pm SamS změna CE
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou