Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 28. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.A EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bendíková Barbora LN LN LN LN LN LN LN - - - - - - -
Brychtová Marie VO .. - .. - .. -
Buršík Michal - - .. GE RU - - - DT .. -
Dohnalová Martina - - - - - - .... .. .. .. ..
Lacman Vojtěch - .. .. PO - - .. - VH -
Strnadová Eva - - - - .. BN - .. .. .. - - - -
Takáčová Lenka - .... .. - .. .. - - - -
Taliánová Magda - .. .. RE
Trundová Alena - - VJ - - - - - KO KO -
Zlatovský David - .. .. .. - .. .. - .. - -
Bednářová Jana KG KG
Večeřová Alice - - - HR HR .. .. .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Rolejčková Kristýna
1 přesun >> MAT 3.G na 4. hod
3 odpadá MAT 1.A
4 přesun << MAT 3.G U318 z 1. hod
6 přesun << MAT 2.A U316 z 29.2. 1. hod
Bendíková Barbora
10. les., 9. les., 5. les., 2. les., 6. les., 0. les., 3. les., 11. les., 4. les., 7. les., 13. les., 8. les., 1. les., 12. les.Obecný pedagogický dohled
Benešová Eva
5 supl. (SD) PSK 4.C U110 přespočetná hod.
Dostál Hynek
2 přesun << VLM 3.G (c) U208 z 27.2. 8. hod
Dostálová Zuzana
3 navíc TEV 4.E (Dm) T3
8 spojeno (BU) TEV 4.C (Pm) T1
Gebrtová Zuzana
3 supl. (BU) TEV 1.G (Dm) T2 přespočetná hod.
4 přesun << SOM 2.E U312 z 1.3. 6. hod
Heřmanová Jana
2 navíc OSP 1.D (Dm) U110 do úvazku
3 změna OSP 1.D (Pm) U319
3 spojeno (EVE) OSP 1.D (Dm) U319
4 změna OSP 1.D (Pm) U403
4 spojeno (EVE) OSP 1.D (Dm) U403
5 odpadá OSP 1.D (Pm) zrušeno
6 odpadá OPE 2.P (b) zrušeno
7 odpadá OPE 2.P (b) zrušeno
Hošková Hana
1 navíc KJA 4.E (Pm) U114 přespočetná hod.
4 přesun << JAN 2.P (Dm) U109 z 5. hod
5 přesun >> JAN 2.P (Dm) na 4. hod
Chrobáková Eva
1 přesun << JRU 3.G (P) U220 z 6. hod
6 přesun >> JRU 3.G (P) na 1. hod
Chrz Jiří
2 přesun << BZT 3.G (b) U222 z 27.2. 8. hod
6 přesun << BZT 3.E (b) U319 z 27.2. 7. hod
Janouch Jan
4 přesun << JAN 3.L (Pm) U205 z 6. hod
6 přesun >> JAN 3.L (Pm) na 4. hod
Kadeřávková Blanka
6 odpadá OPE 2.P (c) zrušeno
7 odpadá OPE 2.P (c) zrušeno
Kholová Petra
8 supl. (TR) OGE 2.P U307 dohled
9 supl. (TR) OGE 2.P U307 dohled
Kestřánková Šárka
5 odpadá JAN 1.A (Dm)
Klapště Roučková Vítězslava
4 odpadá CHE 1.A (Dm)
Klimešová Gisela
2 supl. (EBE) PTC 4.H U109 dohled
3 supl. (EBE) PTC 4.H U109 dohled
Lankašová Lenka
0 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
1 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
2 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
3 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
4 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
5 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
6 spojeno (BB) OSN 3.B (c) mim
Machová Petra
6 odpadá LVE 1.A (Pm)
7 odpadá LVE 1.A (Dm)
Melezínková Jana
6 přesun << LVE 3.L (Pm) U403 z 8. hod
8 přesun >> LVE 3.L (Pm) na 6. hod
Náhlovská Alena
6 přesun << JAN 3.L (Dm) U230 z 8. hod
6 přesun >> JAN 2.A (Pm) na 27.2. 5. hod
8 přesun >> JAN 3.L (Dm) na 6. hod
Převlocká Lucie
5 přesun << OMO 2.P FN2 z 20.2. 8. hod
6 přesun << OMO 2.P FN2 z 19.2. 3. hod
Polívková Zuzana
1 přesun << JNE 3.G (D) U320 z 5. hod
3 supl. (LA) DEJ 2.E U219 přespočetná hod.
5 přesun >> JNE 3.G (D) na 1. hod
6 přesun << JRU 1.G (P) U110 z 7. hod
7 přesun >> JRU 1.G (P) na 6. hod
Pultarová Jana
2 přesun >> JAN 1.E (Dm) na 3. hod
3 přesun << JAN 1.E (Dm) U006 z 2. hod
4 odpadá JAN 1.A (Pm)
Rezková Helena
5 spojeno (TL) OSE 2.B (b) U313
Rundová Renata
4 supl. (BU) TEV 1.L (Pm) T1 přespočetná hod.
6 přesun << BIO 1.E U219 z 29.2. 8. hod
Strnadová Eva
6. les., 5. les., 0. les., 13. les., 9. les., 2. les., 12. les., 7. - 8. les., 11. les., 4. les., 3. les., 10. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Šafaříková Dagmar
0 odpadá OSE 1.A (Pm)
1 odpadá OSE 1.A (Pm)
2 odpadá OSE 1.A (Pm)
Šesták Robert
6 přesun >> LVE 2.A (Dm) na 27.2. 6. hod
Šlechtová Irena
7 přesun << OES 4.G (a)+ U319 z 9. hod
9 přesun >> OES 4.G (a)+ na 7. hod
Štindl Přemysl
1 přesun >> BIO 3.E na 2. hod
2 přesun << BIO 3.E U318 z 1. hod
Toboříková Petra
0 přesun >> SCH 3.E (2) na 1. hod
1 přesun << SCH 3.E (2) U127 z 0. hod
2 navíc MAT 1.E U220 za odpadlou
3 přesun << MAT 3.E U127 z 6. hod
6 přesun >> MAT 3.E na 3. hod
Vácha Jakub
7 odpadá TEV 1.A (Pm)
8 supl. (LA) DEJ 2.G U318 dohled
Vodičková Miroslava
1 supl. (BR) JAN 2.G (Pm) U315 přespočetná hod.
Vojtová Markéta
2 supl. (TR) KOP 2.P U307 dohled
Zemanová Šárka
0 odpadá OSE 1.A (Dm)
1 odpadá OSE 1.A (Dm)
2 odpadá OSE 1.A (Dm)
3 změna KLP 2.A U024
4 změna KLP 2.A U024
Bártová Jolana
2 navíc OIN 2.K IH přespočetná hod.
3 navíc OIN 2.K IH přespočetná hod.
Gachová Adéla
8 přesun << CME 3.L (a) U205 z 10. hod
10 přesun >> CME 3.L (a) na 8. hod
Klanica Vladimír
5 navíc OPS 2.K 413 přespočetná hod.
6 navíc OPS 2.K 413 přespočetná hod.
7 navíc OPS 2.K 413 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.A
6. les., 12. les., 0. les., 9. les., 7. les., 13. les., 5. les., 10. les., 3. - 4. les., 11. les., 8. les., 1. - 2. les. exkurze
2.A
3 KLP U024 změna ZE
4 KLP U024 změna ZE
6 MAT U316 přesun << RK z 29.2. 1. hod
6 JAN Pm přesun >> na 27.2. 5. hod
6 LVE Dm přesun >> na 27.2. 6. hod
2.B
5 OSE b U313 spojí RE (TL)
2.C
9 PSK odpadá DSP
10 KLP odpadá DSP
3.B
0 OSN c mim spojí LN (BB)
1 OSN c mim spojí LN (BB)
2 OSN c mim spojí LN (BB)
3 OSN c mim spojí LN (BB)
4 OSN c mim spojí LN (BB)
5 OSN c mim spojí LN (BB)
6 OSN c mim spojí LN (BB)
4.A
7 VOP Pm odpadá náhrada ve čt
8 VOP Pm odpadá (DM)
4.C
5 PSK U110 supluje BN (SD)
8 TEV Pm T1 spojí DT (BU)
2.H
9 TEV Pm odpadá (BU)
4.H
2 PTC U109 supluje KG (EBE)
3 PTC U109 supluje KG (EBE)
1.L
4 TEV Pm T1 supluje RU (BU)
3.L
4 JAN Pm U205 přesun << JA z 6. hod
4 FYZ Pm odpadá DSP
5 FYZ Dm odpadá DSP
6 JAN Dm U230 přesun << NA z 8. hod
6 LVE Pm U403 přesun << ME z 8. hod
6 JAN Pm přesun >> na 28.2. 4. hod
8 CME a U205 přesun << EGA z 10. hod
8 JAN Dm přesun >> na 28.2. 6. hod
8 LVE Pm přesun >> na 28.2. 6. hod
10 CME a přesun >> na 28.2. 8. hod
1.E
1 ZEM odpadá DSP
2 MAT U220 navíc TO
2 JAN Dm přesun >> na 28.2. 3. hod
2 FYZ Pm odpadá DSP
3 JAN Dm U006 přesun << PJ z 2. hod
3 FYZ Dm odpadá DSP
6 BIO U219 přesun << RU z 29.2. 8. hod
6 FYZ odpadá DSP
1.G
3 TEV Dm T2 supluje GE (BU)
6 JRU P U110 přesun << PO z 7. hod
7 JRU P přesun >> na 28.2. 6. hod
2.E
3 DEJ U219 supluje PO (LA)
4 SOM U312 přesun << GE z 1.3. 6. hod
4 PSK odpadá DSP
2.G
1 JAN Pm U315 supluje VO (BR)
8 DEJ U318 supluje VH (LA)
3.E
0 SCH 2 přesun >> na 28.2. 1. hod
1 SCH 2 U127 přesun << TO z 0. hod
1 BIO přesun >> na 28.2. 2. hod
2 BIO U318 přesun << ST z 1. hod
2 OBN odpadá DSP
3 MAT U127 přesun << TO z 6. hod
3 ZKO odpadá DSP
6 BZT b U319 přesun << CH z 27.2. 7. hod
6 MAT přesun >> na 28.2. 3. hod
8 SPK 4 odpadá DSP
3.G
1 JNE D U320 přesun << PO z 5. hod
1 JRU P U220 přesun << CR z 6. hod
1 MAT přesun >> na 28.2. 4. hod
2 VLM c U208 přesun << DS z 27.2. 8. hod
2 BZT b U222 přesun << CH z 27.2. 8. hod
2 FYZ odpadá DSP
4 MAT U318 přesun << RK z 1. hod
4 ZKO odpadá DSP
5 JNE D přesun >> na 28.2. 1. hod
6 JRU P přesun >> na 28.2. 1. hod
7 PSK odpadá DSP
8 SEF 3 odpadá (ZL)
9 SPK 4 odpadá DSP
4.E
1 KJA Pm U114 navíc HH
2 TEV Dm odpadá (BU)
3 TEV Dm T3 navíc DT
5 MAT odpadá DSP
6 ETV odpadá DSP
7 OES a U319 přesun << SR z 9. hod
9 OES a přesun >> na 28.2. 7. hod
4.G
7 OES a U319 přesun << SR z 9. hod
9 OES a přesun >> na 28.2. 7. hod
2.P
2 KOP U307 supluje VJ (TR)
4 JAN Dm U109 přesun << HH z 5. hod
4 JAN Pm odpadá ŘS
5 OMO FN2 přesun << PR z 20.2. 8. hod
5 JAN Dm přesun >> na 28.2. 4. hod
6 OMO FN2 přesun << PR z 19.2. 3. hod
6 OPE b odpadá (HR)
6 OPE c odpadá (KD)
6 OPE a odpadá (EVE)
7 OPE b odpadá (HR)
7 OPE c odpadá (KD)
7 OPE a odpadá (EVE)
8 OGE U307 supluje KO (TR)
9 OGE U307 supluje KO (TR)
2.K
2 OIN IH navíc EBJ
3 OIN IH navíc EBJ
5 OPS 413 navíc Ekl
6 OPS 413 navíc Ekl
7 OPS 413 navíc Ekl
1.D
2 OSP Pm U110 navíc HR
2 OSP Dm U110 navíc HR
2 JAN odpadá ŘS
3 OSP Pm U319 změna HR
3 OSP Dm U319 spojí HR (EVE)
4 OSP Pm U403 změna HR
4 OSP Dm U403 spojí HR (EVE)
5 OSP Pm odpadá (HR)
5 OSP Dm odpadá (EVE)
6 JAN odpadá ŘS
1.Z
1 FBF odpadá ŘS
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou