Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 2. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.A PD
2.B PD
2.L PD
2.E PD
2.G PD
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dostál Hynek - ..
Heřmanová Jana - .. .. - ..
Machová Petra - .. .. .. - .... .. .... ..
Netušilová Kateřina - - - - KO KO .. .. .. .. .. -
Petráňová Martina >>
Pultarová Jitka - .. .. JA NA - - - -
Šlechtová Irena - .... - - VJ
Štindl Přemysl -
Zemanová Šárka TL TL TL .... - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AU Absc
Změny v rozvrzích učitelů
0 odpadá ZO 4.K zrušeno
1 odpadá ZO 4.K zrušeno
2 odpadá ZO 4.K zrušeno
3 odpadá ZO 4.K zrušeno
4 odpadá ZO 4.K zrušeno
5 odpadá ZO 4.K zrušeno
6 odpadá ZO 4.K zrušeno
7 odpadá ZO 4.K zrušeno
Benešová Eva
4 přesun << PSK 2.A U110 z 9. hod
6 odpadá OCP 2.E zrušeno
9 přesun >> PSK 2.A na 4. hod
Bendíková Barbora
6 odpadá SOM 1.C zrušeno
7 odpadá SOM 1.C zrušeno
8 odpadá SOM 1.A zrušeno
Brdičková Lucie
7 odpadá VOP 2.B (c) zrušeno
8 odpadá VOP 2.B (c) zrušeno
Buršík Michal
5 odpadá TEV 2.A (Pm)
6 odpadá TEV 2.A (Pm) zrušeno
8 odpadá TEV 4.E (Pm) zrušeno
9 odpadá TEV 1.H (Pm) zrušeno
Činčurová Lenka
5 odpadá TEV 2.L (Pm)
8 odpadá ZEM 1.E zrušeno
9 odpadá TEV 3.A (Dm) zrušeno
10 odpadá TEV 3.A (Dm) zrušeno
Dlabáčková Miroslava
2 přesun << VOP 3.A AU z 7. hod
7 přesun >> VOP 3.A na 2. hod
Dlouhá Vladimíra
1 změna VOP 2.A (c) FN1
2 změna VOP 2.A (c) FN1 TRF
3 změna VOP 2.A (c) FN1
6 odpadá OSE 1.A (a) zrušeno
Dohnalová Martina
8 odpadá OSE 1.C zrušeno
Dostál Hynek
6 odpadá VLM 3.E (c) zrušeno
7 odpadá VLM 3.G (c) zrušeno
5. les.Obecný pedagogický dohled
Dostálová Zuzana
5 odpadá TEV 2.A (Dm)
6 odpadá TEV 2.A (Dm) zrušeno
7 odpadá TEV 4.E (Dm) zrušeno
8 odpadá TEV 4.L (e) zrušeno
9 odpadá TEV 4.L (e) zrušeno
Gebrtová Zuzana
6 přesun << SES 4.G (p) U316 z 6. hod
6 přesun >> SES 4.G (p) na 6. hod
Havlová Hana
3 změna SAP 3.F U313
Hofmanová Zuzana
6 odpadá PTC 1.H zrušeno
Horáková Tereza
7 odpadá IKT 4.E (Pm) zrušeno
8 odpadá IKT 4.E (Dm) zrušeno
Hornychová Natálie
6 odpadá JAN 4.B (Dm) zrušeno
Hošková Hana
0 navíc JAN 2.K (P) U405 za odpadlou
1 navíc JAN 2.K (P) U405 za odpadlou
5 odpadá JAN 2.G (Pm)
Hurníková Jana
6 odpadá LVE 3.H zrušeno
Chrobáková Eva
0 navíc JNE 2.K (D) U230 přespočetná hod.
5 přesun >> JRU 3.G (P) na 31.1. 4. hod
6 odpadá JNE 1.E (D) zrušeno
11 navíc JNE 2.K (D) IH přespočetná hod.
Chrz Jiří
6 odpadá BZT 3.E (b) zrušeno
7 odpadá BZT 3.G (b) zrušeno
Janouch Jan
3 supl. (PU) JAN 3.H (Dm) U104 za odpadlou
6 odpadá JAN 3.A (Pm) zrušeno
Jarotek Tomáš
6 odpadá JLA 1.G zrušeno
Kadeřávková Blanka
4 přesun << ZPL 2.D 412 z 8. hod
8 přesun >> ZPL 2.D na 4. hod
9 přesun >> ZPL 2.D na 30.1. 6. hod
Kholová Petra
4 spojeno (NK) OSE 1.A (b) U313
5 spojeno (NK) OSE 1.A (b) U313
6 odpadá OSE 1.A (c) zrušeno
Kestřánková Šárka
6 odpadá JAN 3.A (Dm) zrušeno
Klimešová Gisela
1 odpadá PTC 1.U zrušeno
Lacman Vojtěch
4 přesun << DEJ 2.L U024 z 8. hod
6 přesun << SPS 4.G (d)+ U208 z 6. hod
6 přesun >> SPS 4.G (d)+ na 6. hod
8 přesun >> DEJ 2.L na 4. hod
Lankašová Lenka
7 odpadá SES 4.A (s2) zrušeno
8 odpadá SES 4.A (s2) zrušeno
Melezínková Jana
4 přesun << JCE 3.A U220 z 8. hod
6 odpadá JCE 4.B (Pm) zrušeno
7 odpadá JCE 4.B (Dm) zrušeno
8 přesun >> JCE 3.A na 4. hod
Munzar Pavel
6 odpadá LVE 3.G zrušeno
Náhlovská Alena
4 supl. (PU) JAN 3.H (Dm) U405 za odpadlou
5 odpadá JAN 2.L (Dm)
Petráňová Martina
4 přesun << JNE 3.G (D) U320 z 5. hod
Polívková Zuzana
6 odpadá JRU 1.E (P) zrušeno
7 odpadá DEJ 2.A zrušeno
Rundová Renata
8 odpadá SOM 2.G zrušeno
Říhová Naďa
4 přesun << MAT 4.E U403 z 30.1. 8. hod
6 odpadá IKT 1.B (Pm) zrušeno
Strnadová Eva
1 přesun << PSK 3.E U319 z 31.1. 10. hod
4 přesun << PSK 4.B AU z 8. hod
5 odpadá PSK 2.E
8 přesun >> PSK 4.B na 4. hod
9 odpadá PSK 2.G zrušeno
Šlechtová Irena
6 odpadá VOP 3.B zrušeno
7 změna OES 3.G (a)+ zrušeno
Špáta Petr
5 odpadá CHE 2.B (Pm)
6 odpadá CHE 2.B (Dm) zrušeno
8 odpadá CHE 2.A zrušeno
Štindl Přemysl
5. les.Obecný pedagogický dohled
Takáčová Lenka
5 odpadá FYZ 2.G (Dm)
Taliánová Magda
1 spojeno (ZE) VOP 2.A (a) U309
2 spojeno (ZE) VOP 2.A (a) U309
3 spojeno (ZE) VOP 2.A (a) U309
7 odpadá VOP 2.B (b) zrušeno
8 odpadá VOP 2.B (b) zrušeno
Toboříková Petra
8 odpadá IKT 2.E (Dm) zrušeno
9 odpadá IKT 2.E (Dm) zrušeno
Trundová Alena
8 přesun >> OSE 1.V (s)+ na 1.2. 4. hod
Trlicová Adéla
4 navíc LVE 1.G U219 za odpadlou
4 odpadá LVE 1.G (Pm) zrušeno
5 odpadá LVE 1.G (Dm) zrušeno
Ullrichová Lenka
0 přesun << VOP 4.B U109 z 3.2. 2. hod
1 přesun << VOP 4.B U024 z 3.2. 1. hod
Vácha Jakub
6 odpadá TEV 1.B (Dm) zrušeno
7 odpadá TEV 1.G (Dm) zrušeno
8 odpadá TEV 1.H (Dm) zrušeno
9 odpadá TEV 3.A (Pm) zrušeno
Veselková Štěpánka
6 odpadá BCH 4.L zrušeno
Vodičková Miroslava
7 odpadá KJA 4.B (Pm) zrušeno
Vojtová Markéta
2 navíc VNL 3.B U312 přespočetná hod.
5 supl. (SR) VNL 3.B U318 přespočetná hod.
7 přesun << VDD 1.D U109 z 8. hod
8 přesun << VDD 1.D U109 z 9.2. 8. hod
8 přesun >> VDD 1.D na 7. hod
Zlatovský David
7 odpadá SEF 4.G (3) zrušeno
8 odpadá SEF 4.G (3) zrušeno
Bártová Jolana
2 navíc OIN 2.K IH přespočetná hod.
3 navíc OIN 2.K IH přespočetná hod.
Hak Jiří
7 navíc ODO 2.D mim přespočetná hod.
8 navíc ODO 2.D mim přespočetná hod.
Hetešová Petra
8 odpadá CME 4.L (a) zrušeno
9 odpadá CME 4.L (a) zrušeno
Pilnáčková Martina
6 odpadá HTS 2.L zrušeno
7 odpadá HTS 2.L zrušeno
Skutilová Vladana
6 navíc OPE 2.K U110 přespočetná hod.
7 navíc OPE 2.K U110 přespočetná hod.
8 navíc OPE 2.K U110 přespočetná hod.
9 navíc OPE 2.K U110 přespočetná hod.
10 navíc OPE 2.K U110 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4 OSE b U313 spojí KO (NK)
5 OSE b U313 spojí KO (NK)
6 OSE a odpadá (DH)
6 OSE b odpadá (NK)
6 OSE c odpadá (KO)
8 SOM odpadá (BB)
1.B
6 TEV Dm odpadá (VH)
6 IKT Pm odpadá (RI)
1.C
6 SOM odpadá (BB)
7 SOM odpadá (BB)
8 OSE odpadá (DM)
2.A
1 VOP c FN1 změna DH
1 VOP a U309 spojí TL (ZE)
2 VOP c FN1 změna DH TRF
2 VOP a U309 spojí TL (ZE)
3 VOP c FN1 změna DH
3 VOP a U309 spojí TL (ZE)
4 PSK U110 přesun << BN z 9. hod
6 TEV Pm odpadá (BU)
6 TEV Dm odpadá (DT)
7 DEJ odpadá (PO)
8 CHE odpadá (SP)
9 PSK přesun >> na 2.2. 4. hod
5. les. Projektový den
2.B
6 CHE Dm odpadá (SP)
7 VOP c odpadá (BL)
7 VOP b odpadá (TL)
7 VOP a odpadá (NK)
8 VOP c odpadá (BL)
8 VOP b odpadá (TL)
8 VOP a odpadá (NK)
5. les. Projektový den
3.A
2 VOP AU přesun << DL z 7. hod
4 JCE U220 přesun << ME z 8. hod
6 JAN Dm odpadá (KE)
6 JAN Pm odpadá (JA)
7 VOP přesun >> na 2.2. 2. hod
8 JCE přesun >> na 2.2. 4. hod
9 TEV Dm odpadá (CI)
9 TEV Pm odpadá (VH)
10 TEV Dm odpadá (CI)
3.B
1 LVE Dm odpadá DSP
2 VNL U312 navíc VJ
2 JCE odpadá (MP)
3 LVE Pm odpadá (MP)
5 VNL U318 supluje VJ (SR)
6 VOP odpadá (SR)
4.A
7 SES s2 odpadá (LN)
8 SES s2 odpadá (LN)
4.B
0 VOP U109 přesun << UL z 3.2. 2. hod
1 VOP U024 přesun << UL z 3.2. 1. hod
4 PSK AU přesun << SD z 8. hod
6 JAN Dm odpadá (HN)
6 JCE Pm odpadá (ME)
7 JCE Dm odpadá (ME)
7 KJA Pm odpadá (VO)
8 PSK přesun >> na 2.2. 4. hod
1.H
6 PTC odpadá (HF)
8 TEV Dm odpadá (VH)
9 TEV Pm odpadá (BU)
3.H
3 JAN Dm U104 supluje JA (PU)
4 JAN Dm U405 supluje NA (PU)
6 LVE odpadá (HJ)
2.L
4 DEJ U024 přesun << LA z 8. hod
6 HTS odpadá (EPI)
7 HTS odpadá (EPI)
8 DEJ přesun >> na 2.2. 4. hod
5. les. Projektový den
4.L
6 BCH odpadá (VS)
8 TEV e odpadá (DT)
8 CME a odpadá (EHT)
9 TEV e odpadá (DT)
9 CME a odpadá (EHT)
1.E
6 JNE D odpadá (CR)
6 JRU P odpadá (PO)
8 ZEM odpadá (CI)
1.G
4 LVE U219 navíc TC
4 LVE Pm odpadá (TC)
5 LVE Dm odpadá (TC)
6 JLA odpadá (JR)
7 TEV Dm odpadá (VH)
2.E
1 JAN Pm odpadá DSP
2 JAN Pm odpadá DSP
6 OCP odpadá (BN)
8 IKT Dm odpadá (TO)
9 IKT Dm odpadá (TO)
5. les. Projektový den
2.G
6 JCE odpadá (MP)
8 SOM odpadá (RU)
9 PSK odpadá (SD)
5. les. Projektový den
3.E
1 PSK U319 přesun << SD z 31.1. 10. hod
6 BZT b odpadá (CH)
6 VLM c odpadá (DS)
7 OES a odpadá (SR)
3.G
4 JNE D U320 přesun << PN z 5. hod
5 JNE D přesun >> na 2.2. 4. hod
5 JRU P přesun >> na 31.1. 4. hod
6 LVE odpadá (MZ)
7 BZT b odpadá (CH)
7 VLM c odpadá (DS)
7 OES a odpadá (SR)
8 OBN odpadá (MP)
4.E
4 MAT U403 přesun << RI z 30.1. 8. hod
6 SPS d U208 přesun << LA z 6. hod
6 SPS d přesun >> na 2.2. 6. hod
7 TEV Dm odpadá (DT)
7 IKT Pm odpadá (HO)
8 TEV Pm odpadá (BU)
8 IKT Dm odpadá (HO)
4.G
6 SES p U316 přesun << GE z 6. hod
6 SPS d U208 přesun << LA z 6. hod
6 SES p přesun >> na 2.2. 6. hod
6 SPS d přesun >> na 2.2. 6. hod
7 SEF 3 odpadá (ZL)
8 SEF 3 odpadá (ZL)
1.P
8 OSE s přesun >> na 1.2. 4. hod
9 OVP s odpadá ŘS
10 OVP s odpadá ŘS
1.V
8 OSE s přesun >> na 1.2. 4. hod
9 OVP s odpadá ŘS
10 OVP s odpadá ŘS
1.K
0 ZO odpadá
1 ZO odpadá
2 ZO odpadá
3 ZO odpadá
4 ZO odpadá
5 ZO odpadá
6 ZO odpadá
7 ZO odpadá
2.K
0 JAN P U405 navíc HH
0 JNE D U230 navíc CR
0 ZO odpadá
1 JAN P U405 navíc HH
1 ZO odpadá
2 OIN IH navíc EBJ
2 ZO odpadá
3 OIN IH navíc EBJ
3 ZO odpadá
4 ZO odpadá
5 ZO odpadá
6 OPE U110 navíc ESU
6 ZO odpadá
7 OPE U110 navíc ESU
7 ZO odpadá
8 OPE U110 navíc ESU
9 OPE U110 navíc ESU
10 OPE U110 navíc ESU
11 JNE D IH navíc CR
3.K
0 ZO odpadá
1 ZO odpadá
2 ZO odpadá
3 ZO odpadá
4 ZO odpadá
5 ZO odpadá
6 ZO odpadá
7 ZO odpadá
4.K
0 ZO odpadá
1 ZO odpadá
2 ZO odpadá
3 ZO odpadá
4 ZO odpadá
5 ZO odpadá
6 ZO odpadá
7 ZO odpadá
1.D
7 VDD U109 přesun << VJ z 8. hod
7 TOD odpadá (HR)
8 VDD U109 přesun << VJ z 9.2. 8. hod
8 VDD přesun >> na 2.2. 7. hod
2.D
4 ZPL 412 přesun << KD z 8. hod
4 ODN odpadá (HR)
5 ODN odpadá (HR)
7 ODO mim navíc EHJ
8 ODO mim navíc EHJ
8 ZPL přesun >> na 2.2. 4. hod
9 ZPL přesun >> na 30.1. 6. hod
3.F
3 SAP U313 změna HA
1.U
1 PTC odpadá (KG)
2.U
8 SAP odpadá (DS)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou