Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
v
v

Změny v rozvrhu Sunday 11. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou